Mats Liedholm, verkställande direktör för affärsområdet Fazer Lifestyle Foods och för Fazer Sverige, kommer från och med början av november att ta rollen som VD för Fazer Sverige på heltid.

”Ett av Fazers centrala strategiska mål är att stärka Fazers position på den svenska marknaden. För att lyckas med detta krävs vår odelade uppmärksamhet, och därför kommer Mats Liedholm att övergå till VD för Fazer Sverige på heltid”, kommenterar Christoph Vitzthum, koncernchef för Fazer-koncernen.

Som VD för Fazer Sverige ansvarar Mats för att stärka Fazers holistiska position bland de svenska konsumenterna. Han kommer att samarbeta med alla affärsenheter för att bygga upp en starkare enhetlig dialog med Fazers svenska kunder, affärspartner och andra centrala intressenter.

Som VD för Fazer Sverige rapporterar Mats till koncernchef Christoph Vitzthum och ingår i koncernens utvidgade ledningsgrupp. Rekryteringsprocessen för att utnämna en ny VD för Fazer Lifestyle Foods har inletts.