Arlas ekologiska klassiker Herrgård® och Präst® får ny förpackning där överdelen av plast ersätts av material med mer än 50% FSC-certifierat oblekt papper och en underdel med tunnare plast än tidigare.

Att sänka klimatpåverkan från Arlas förpackningar är en viktig del i vår klimatstrategi. Vår övergripande ambition är att minska klimatpåverkan för förpackningarna med 25% fram till år 2020, jämfört med 2005. Vi ställer höga krav på våra förpackningar. De ska uppfylla kraven på livsmedelssäkerhet, tåla kyla, fukt och transporter. De ska även vara lätta att använda, vilket minskar matsvinnet, och förpackningarna ska ha låg klimatpåverkan.

Arla Ko Ekologisk Präst® och Herrgård® får nu en ny förpackning med 17% lägre klimatpåverkan. Mindre mängd plast, en överdel med 50% papper och en uppdaterad design.

– Våra ekologiska klassiska ostar Präst® och Herrgård® får en ny förpackning där vi minskar mängden plast och går till en överdel med mer än 50% papper. Förpackningen får en lägre klimatpåverkan och en högre andel förnybart material. Samma goda ost men i en bättre och snyggare förpackning, säger Dominika Dubowicz-Winell, kategoriansvarig för hårdost på Arla.

Den nya ostförpackningen består av en överdel med FSC-certifierat oblekt papper med 60% pappersfiber samt en livsmedels-godkänd barriärplast EVOH/PE som bidrar till att skydda osten genom att hålla förpackningen tät och stabil. Underdelen som är i plast PE/PA blir tunnare vilket medför mindre mängd plast i förpackningen.

Netto noll klimatavtryck

Alla Arlas ekologiska produkter med varumärket Arlakon har numera netto noll klimatavtryck.

– Genom att byta överdelen till den nya med papper och samtidigt minska mängden plast i underdelen så minskar vi koldioxidutsläppen med 0,51 ton C02/år och mängden plast med ca 0,38ton/år, säger Ann Freudenthal, ansvarig för hållbarhetskommunikation på Arla.

– För att nå netto noll måste vi framför allt minska vårt fotavtryck, det vill säga få bort alla utsläpp vi kan. För de utsläpp vi ännu inte kan få bort gäller det att fånga in, binda, eller motverka utsläpp av minst lika mycket växthusgaser. Netto noll klimatavtryck, eller klimatneutralt, betyder att vi fångar in eller hindrar utsläpp av lika mycket växthusgaser som vi har gett upphov till genom t ex trädplanteringar, säger Ann Freudenthal, ansvarig för hållbarhetskommunikation på Arla.

Arla Sveriges klimat och miljömålsättningar för förpackningar:

100% återvinningsbara förpackningar år 2022

50% av materialet ska komma från återvunnet material år 2022

20% koldioxidreduktion till år 2025

50% mindre svinn till år 2030