Under 2020 har Apotek Hjärtat minskat användningen av plast i sina leveranser genom att använda tejp istället för olika plastpackningar. Tidigare användes bubbelplast och packkuddar för att linda in flaskor vid transport för att förhindra läckage. Genom att använda tejp istället har Apotek Hjärtat minskat sina inköp av bubbelplast med 70 procent och av packkuddar med 100 procent.

– På Apotek Hjärtat arbetar vi fokuserat med hållbarhet inom olika områden. Det är viktigt då vi både har en möjlighet och ett ansvar att bidra till en mer hållbar utveckling. Ett prioriterat område är att minska den egna verksamhetens direkta och indirekta påverkan på miljön, där mindre plast vid transport kan göra stor skillnad, säger Cecilia de Pedro, hållbarhetschef på Apotek Hjärtat.

Apotek Hjärtats medarbetare uppmuntras att lämna in förslag som kan förbättra verksamheten. Idéen att använda tejp istället för bubbelplast och packkuddar kom från en medarbetare på ett medarbetarförslag under hösten 2019. I januari 2020 var idén i full drift, efter test med olika typer av tejp och där medarbetarna fick lära sig ett nytt arbetssätt.

– Vi uppmuntrar förslagfrån våra medarbetare som kan bidra till en bättre verksamhet, det är de som kan verksamheten bäst. Därför har vi utvecklat en QR-kod som gör det lätt för våra medarbetare att komma med synpunkter och idéer, vi vet att de bästa idéerna kan dyka upp när man minst anar det, säger Cecilia de Pedro.