SLP i ännu ett förvärv – köper Nettos centrallager i Falkenberg

Malmöbolaget SLP fortsätter att hålla högt tempo och förvärvar nu Nettos centrallager i Falkenberg. Den uthyrningsbara ytan på fastigheten är cirka 24 000 kvm och har ett utmärkt logistikläge direkt vid E6. SLP har tillträtt förvärvet av fastigheten.

-Att vi lyckats förvärva en modern logistikanläggning i ett utmärkt logistikläge är naturligtvis mycket positivt. Vi följer vår initiala förvärvsstrategi och ser att vår finansiella styrka tillsammans med våra enkla och snabba beslutsvägar fortsätter att ge oss en fördel i de förvärvsprocesser vi är inne i, säger Peter Strand som är styrelseordförande i SLP.

Fastigheten är idag fullt uthyrd till Netto. Netto har tidigare kommunicerat att man planerar att avveckla sin lagerverksamhet i bland annat Falkenberg.

-Vi ser stor potential i att etablera en ny hyresgäst på fastigheten. Vi har med den historik vi lyckats bygga upp under vårt första verksamhetsår stort självförtroende i att vi kommer att kunna vidareutveckla fastigheten tillsammans med en annan hyresgäst. Vi hoppas att kunna kommunicera något i den delen inom kort, fortsätter Peter Strand.