I juni 2020 gjorde Novus en undersökning om allmänhetens syn på mjölk, mjölkprodukter och mjölkbönder. Den visar att det stora förtroendet för mjölkbonden är orubbat: 9 av 10 har ett stort förtroende för den svenska mjölkbonden.

Debatten om kor och klimat, liksom mjölk och mjölkalternativ är het just nu. Mjölken ifrågasätts i media och även på skolor och andra offentliga kök. Men mjölk och mjölkprodukter behåller sin starka ställning hos de svenska konsumenterna: 9 av 10 svenskar tycker att det är viktigt att det fortsätter att produceras mjölk i Sverige och fler yngre (18-29 år) har faktiskt ökat sin mjölkkonsumtion under första dela av covid-19-pandemin.  

De flesta anser också att mjölkprodukter tillverkade i Sverige är bättre för miljön och klimatet än mjölkprodukter producerade utomlands. Det stora förtroendet för de svenska mjölkbönderna och deras arbete för friska djur och god miljö ligger kvar. 

Resultaten i korthet: 

9 av 10 (88%) har ett högt förtroende för den svenska mjölkbonden.

9 av 10 anser att det är viktigt att mjölk produceras i Sverige. Motsvarande för smör är något färre (85%) och fil yoghurt (78%). För hårdost anser tre av fyra att det är viktigt att den produceras i Sverige.

Majoriteten anser att svenskproducerade mejeriprodukter innebär mindre miljö/klimatpåverkan. Här är ett spann mellan 79% för mjölken och 69% avseende hårdosten

Tre av fyra har en positiv inställning till mjölk. 7% är negativa.

Stor andel instämmer i att det är viktigt att svenska mjölkbönder tar väl hand om sina djur.

2 av 10 dricker aldrig mjölk.

Mjölk associeras främst med kor, gott, kaffe, Arla, och nyttigt.

Källa: Allmänhetens syn på mjölk och mjölkprodukter. Novus 30 juni 2020 . 1034 intervjuer med allmänhet 18-79 år 

”I samband med Uppdrag Gransknings kommande program har SVT beställt en rapport från undersökningsföretaget Novus om förtroendet för svenska mjölkbönder. Enligt den undersökningen minskar allmänhetens förtroende. LRF valde att inte kommentera detta eftersom undersökningen ingår i Uppdrag Gransknings reklam inför sitt kommande program.”