En ny internationell kampanj ska med kreativa grepp och innovativa tekniker öka försäljningen av ekologisk mat och dryck i butik. Bakom satsningen “Nudging Organic” står Organic Sweden tillsammans med ekologiska branschorganisationer i Finland, Nederländerna och Belgien.

Under 2022 drar Organic Sweden med systerorganisationer i Finland, Nederländerna och Belgien igång en treårig kampanj för ekologiskt. Inom projektet, som har arbetsnamnet “Nudging Organic”, ska nya kreativa grepp och innovativa tekniker – så kallad nudging – utvecklas och testas i utvalda matbutiker i respektive land.

Insikterna från butiksexperimenten ligger i nästa steg till grund för en bredare butiksaktivering i Sveriges mest hållbara matbutiker. Den här delen av projektet stöttas i sin tur av utomhusannonsering i butiksnära lägen, samt marknadsföring i digitala kanaler och på sociala medier.

– Det här är en helt unik satsning där vi på Organic Sweden ska förtydliga det ekologiska matvalet i butik ihop med våra systerorganisationer i Finland, Nederländerna och Belgien, samt med en grupp ledande svenska livsmedelsföretag, säger Charlotte Bladh André, vd på Organic Sweden.

De företag som redan gått med i projektet på den svenska marknaden är Saltå Kvarn, Smakis, Dava Foods och Arla Foods. På så sätt representeras några av de viktigaste kategorierna för ekologiskt i projektet; mjöl och spannmål, mejeri, ägg och dryck.

– Vi ser fram emot att tillsammans med andra livsmedelsföretag – och inte minst engagerad handlare – hitta nya kreativa sätt att göra det enklare att välja ekologiskt och KRAV-märkt, säger Erik Östensson, marknadschef på Smakis.

– Tillsammans med andra i branschen vill vi göra det enkelt för konsumenter att göra medvetna val. Ekologiska produkter bidrar extra mycket till biologisk mångfald och ett naturligt kretslopp. Med den här kampanjen hoppas vi kunna bidra till att fler väljer ekologiska livsmedel när de handlar, säger Konrad von Otter, ansvarig för Arlas ekologiska sortiment.

Nudging Organic är till merparten finansierat av EU och resterande del av livsmedelsföretagen. Genom att stimulera samverkan inom och mellan fyra EU-länder ska projektet bidra till målet om 25 procent ekologisk jordbruksareal inom EU 2030. Ett mål som slagits fast i EU-kommissionens strategi Farm to Fork. Idag ligger Sveriges ekologiska jordbruksareal på cirka 20 procent och genomsnittet inom EU på drygt 9 procent.


Om projektet 
Nudging Organic är ett treårigt projekt som syftar till att öka försäljningen av ekologiska livsmedel genom att utveckla nya innovativa metoder för att driva beteendeförändringar i butiken. Bakom satsningen står Organic Sweden och de ekologiska branschorganisationerna Pro Luomo i Finland, Bionext i Nederländerna och BioForum i Belgien. Projektet finansieras till merparten av EU.