BASF och den svenska förpackningsmaterialstillverkaren BillerudKorsnäs har utvecklat en unik ny typ av emballage som är organiskt återvinningsbar och komposterbar. Emballaget kan användas för bland annat livsmedelsprodukter.

En utmaning för både hushållen och för industrin är att de allra flesta livsmedelsförpackningar behöver återvinnas. För hushållen innebär det ofta skrymmande förvaring och för industrin leder det till klimatpåverkande hantering och transporter. Samtidigt återvinns idag långt ifrån alla förpackningar.

Men nu kan utvecklingen mot komposterbart material som ersättare till de traditionella plast- och pappersförpackningarna realiseras tack vare samarbetet mellan BASF och BillerudKorsnäs. Det komposterbara papperslaminatet skapar långtgående möjligheter både för industrin och samhället när det kommer till materialåtervinning och hållbar tillverkning.

– I flera länder har efterfrågan på alternativ till plastförpackningar ökat och där kan papperslaminat vara en lösning. Papperslaminat är livsmedelsgodkänt och kan därmed ersätta en stor del av plasten som finns inom livsmedel idag. Just därför ville vi skapa en pappersbaserad förpackningstyp med goda värmeförseglingsegenskaper genom att endast använda certifierade hemkomposterbara komponenter, säger Pia Dahlin, Key Account Manager på BASF.

De flesta typerna av pappersförpackningar för livsmedel är idag fodrade med ett lager av fossil plast. Plasten måste separeras från papperet innan förpackningen kan återvinnas, vilket är ett stort hinder i många hushåll. Av samma anledning hamnar stora mängder förpackningar i vanlig förbränning.

– Vårt nya emballage löser den problematiken eftersom den inte behöver behandlas före kompostering, säger Pia Dahlin.

Papperslaminatet har utvecklats i samarbete med BillerudKorsnäs och består av tre typer av material: Papper, ett tätande lager av biologiskt nedbrytbar plastfilm och ett vattenbaserat lim som fäster plastfilmen på papperet.

– Med BASF: s certifierade hemmakomposterbara biopolymer och lim, hittade vi de perfekta komponenterna för att ta nästa steg mot en ny hållbar lösning för flexibla förpackningar säger Markus Saari, affärsutvecklingschef på BillerudKorsnäs.