Orkla Confectionery & Snacks Sverige förvärvar 100 procent av aktierna i konfektyrföretaget BUBS, som producerar och marknadsför huvudsakligen vegansk sockerkonfektyr i påsar och som lösviktsgodis på den nordiska marknaden.

Patrick Axzell, vd, Orkla Confectionery & Snacks Sverige.

 Vi vill växa och bli Sveriges ledande hållbara snacks- och konfektyrbolag. BUBS är Sveriges åttonde största konfektyrföretag och visar mycket kraftig tillväxt. Det här är en investering som ligger helt i linje med att stärka Orkla Confectionery & Snacks Sveriges strategiska satsning inom konfektyr och hållbara varumärken. BUBS är ett starkt varumärke och bolag som ger oss en bra plattform för fortsatt tillväxt i Sverige, men också i våra övriga nordiska och baltiska länder, kommenterar Patrick Axzell, vd, Orkla Confectionery & Snacks Sverige.

BUBS godis.

BUBS visar på en mycket positiv utveckling. Bolaget har haft en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 10 procent sedan 2012/2013 och hade 2021/2022 (bruteträkenskapsår) en omsättning på 211 miljoner SEK. Säljare är medlemmar i familjen Lindström som grundade företaget 1992. Dessutom har vd Niclas Arnelin en mindre andel som också ingår i försäljningen.

LÄS OCKSÅ: Patrick Axzell ny VD Orkla Confectionery & Snacks Sverige

BUBS kommer att drivas som ett dotterbolag till Orkla Confectionery & Snacks Sverige och nuvarande vd, Niclas Arnelin kommer att vara kvar i bolaget som affärsområdeschef för BUBS. Det innebär bland annat att samtliga medarbetare i BUBS arbetar kvar och att produktionen fortsatt kommer att vara förlagd i företagets anläggning i Jönköping. Här jobbar BUBS målmedvetet mot en klimatneutral produktion. Bland annat sker värmeförsörjning från pelletsbrännare med spill från skogsavverkning och delar av elförsörjningen sker från närmare 1000 solpaneler på taket.

– Vi lämnar gärna över stafettpinnen till Orkla och har tilltro till att de kommer att utveckla företaget vidare till nästa nivå, säger Ulrik Lindström, å ägarfamiljens vägnar.

 Vår ambition är att dubbla vår omsättning till 2030, där BUBS utgör en viktig del. För att fortsätta denna tillväxtresa kommer vi att bygga vidare på bolagets befintliga strategi och samtidigt utnyttja de fördelar som kommer med att BUBS nu blir en del av ett större bolag, säger Patrick Axzell.

Det formella ägarbytet sker under första kvartalet 2023. Parterna är överens om att inte offentliggöra den överenskomna köpeskillingen.

LÄS OCKSÅ: Mer om Orkla