Nio av tio svenskar, 90 procent, tycker det är viktigt att kommuner väljer lokalproducerat när de köper in livsmedel till exempelvis skolor, förskolor och äldreboenden. I norra Sverige är nästan alla invånare av den uppfattningen. Det visar en ny Sifoundersökning som Norrmejerier låtit genomföra.

– Klimatkrisen och Coronapandemin har gjort det tydligt att Sverige behöver öka självförsörjningen av livsmedel. Svenskarna efterfrågar bevisligen lokalproducerad mat i offentlig verksamhet, nu gäller det att ta vara på alla förutsättningar att producera nyttig, lokal mat i hela landet, säger Anna-Karin Karlsson, hållbarhetsdirektör på Norrmejerier.

Den nya Sifoundersökningen visar att nio av tio svenskar, 90 procent, tycker det är mycket eller ganska viktigt att kommuner köper lokalproducerade livsmedel. Tydligast är denna uppfattning bland invånare i Norra Sverige och Norra Mellansverige, samt i Småland, på Gotland och Öland. Där tycker nästan alla, mellan 94 och 96 procent, att det är viktigt att kommuner väljer lokalproducerat när de köper in mat till exempelvis skolor, förskolor och äldreboenden.

– Varje år upphandlar kommuner varor och tjänster för mer än 300 miljarder kronor. Genom att ställa högre krav på att upphandlade livsmedel ska vara lokalproducerade kan den offentliga sektorn bidra stort till en stabil svensk matproduktion, fler arbetstillfällen och en välmående natur, säger Anna-Karin Karlsson.

Norrmejerier genomför under hösten en enkät till alla landets kommuner för att undersöka hur lokalproducerade livsmedel prioriteras i offentliga upphandlingar.