Styrelsen får nytillskott med representanter från bland annat Arla och Kronfågel.

I styrelsen finns sedan tidigare en bredd av representanter med erfarenhet och kompetens från lantbruk, förädlingsföretag, dagligvaruhandel och grossister. Inför verksamhetsåret 2019/2020 stärks styrelsen med Göran Karlsson, Marika Lagerberg och Ellinor Eke som blir ny ordförande.

Göran Karlsson har stor erfarenhet från lantbrukssektorn efter 34 år på Lantmännen och har nyligen gått i pension. På Lantmännen arbetade Göran med rådgivning och försöksverksamhet, som produktchef för växtskydd och gödsel och som inköpschef och produktmarknadschef med ansvar för försäljning av spannmål – bland annat för samtliga ekologiska spannmålsråvaror. Göran har även haft ansvar för Lantmännens relativt stora havreexport.

Marika Lagerberg är en av grundarna till Wayne’s Coffee som hon var med och startade 1994 och sålde 2018. På Wayne’s hade Marika i sin roll som produktutvecklingschef nära relationer med hela leverantörskedjan – från kaffeodlare till mejerier. Marika var också drivande när det gäller hållbarhetsfrågorna på Wayne’s och var bland annat med att KRAV-certifiera företaget. Wayne’s Coffee finns nu i 10 länder med sitt kafékoncept och sina ekologiska produkter.

Ellinor Eke är VD och delägare i hållbarhetsbyrån U&We. Ellinor har tidigare arbetat med hållbarhetsfrågor inom transport- och logistiksektorn bland annat som Corporate Citizenship Manager på DHL Express. På U&We har Ellinor arbetat med både strategiska och operativa frågor hos flera av de stora varumärkena på den svenska ekomarknaden. Ellinor har även fördjupat sig inom koldioxidavtryck, miljöanalys och hållbarhetskommunikation. Ellinor har erfarenhet av olika styrelser och går nu in som ordförande för Organic Sweden.

Organic Sweden Boarder
I styrelsen som valts för 2019/2020 sitter: Thomas Berglund, Almnäs Bruk, Christoffer Carlsmose, Menigo, Ellinor Eke, U&We (ordförande), Anita Falkenek, KRAV Ann Freudenthal, Arla Foods, Emelie Hansson, ICA, Göran Karlsson, tidigare Lantmännen, Inger Källander, Organic Sweden (vice ordförande), Marika Lagerberg, grundare Wayne’s Coffee, Mikael Robertsson, Ekopallen och Charlotte Rosta, Bosarp/Kronfågel.

I styrelsen som valts för 2019/2020 sitter:

 • Thomas Berglund, Almnäs Bruk
 • Christoffer Carlsmose, Menigo
 • Ellinor Eke, U&We (ordförande)
 • Anita Falkenek, KRAV
 • Ann Freudenthal, Arla Foods
 • Emelie Hansson, ICA
 • Göran Karlsson, tidigare Lantmännen
 • Inger Källander, Organic Sweden (vice ordförande)
 • Marika Lagerberg, grundare Wayne’s Coffee
 • Mikael Robertsson, Ekopallen
 • Charlotte Rosta, Bosarp/Kronfågel