Genom införandet av ruttplaneringsverktyget WinRoute från Descartes tar Pågen ett stort kliv på vägen mot att bli mer ännu mer klimatsmarta i sina transporter. Tack vare det nya systemet får Pågens medarbetare även ett verktyg som underlättar deras arbetsplanering samtidigt som löftet till kunderna bibehålls. 

Pågen AB har idag cirka 400 säljare som levererar bröd, skorpor och kakor till kunder i 21 regioner i Sverige. För att de på ett effektivt sätt ska kunna genomföra sina leveranser till butikerna varje vecka krävs ett planeringsverktyg som balanserar medarbetarnas arbetstid samtidigt som leveranserna sker som utlovat och det på ett så klimatsmart sätt som möjligt.

– Vi ser ett allt större behov av att oftare kunna planera om våra transporter och räknar nu med att kunna skapa mer tid hos kunderna, vilket är viktigt då våra medarbetare sköter merförsäljningen ute i butikerna, säger Christer Lindgren, försäljningschef på Pågen AB.

Stora fördelar att vänta  
Med planeringsverktyget WinRoute från Descartes räknar Pågen med en mer flexibel och effektiv transportplanering samtidigt som deras medarbetare får ett fungerande och hela tiden uppdaterat veckoarbetsschema.

– Vi är mycket glada över att Pågen valt vårt ruttplaneringsverktyg. Det kommer ge dem strategiska fördelar vad gäller planering, schemaläggning och merförsäljning. De får dessutom möjlighet att oftare göra de strategiska omplaneringar som krävs då det ständigt sker förändringar i antalet butiker, försäljningsvolym, nya erbjudanden till marknaden och ändrade säljstrategier, säger Lars Persson, försäljningschef för Norden hos Descartes.

Klimatsmart planering
Pågens regionplanerare behöver i sitt arbete bland annat ta i beaktande hur många medarbetare som står till förfogade, hur aktuella avtal med butikerna ser ut, hur många butiker som ska besökas och utifrån det fördela besöken på olika rutter. Införandet av WinRoute kommer inte bara förenkla transportplaneringen och medarbetarens arbetsvecka, utan också innebära färre mil på vägen för Pågen och därmed en mindre miljöpåverkan för företaget.

– Effektiv ruttplanering är viktigt för oss ur flera perspektiv. Får vi en större exakthet i vår planering så minskar vi antalet mil som körs och når därmed snabbare så klimatsmarta transporter som möjligt, säger Ulf Karlsson, logistikchef på Pågen.