ArcAroma och Cerealiq metodutvecklingsarbete har resulterat i patentansökan för en ny unik innovation inom området havremjölk.

Cerealiq företräds av en ägargrupp som har ett gediget förflutet inom den svenska havredryckesindustrin vilka sedan tidigare står bakom flera patenterade uppfinningar inom området. Den nya innovationen som utvecklats genom ett samarbete mellan ArcAroma och Cerealiq i utvecklingen av den nya generationens ”Clean label”. Dessa ”hälsosamma havredrycker” skapar genom en unik produktionsmetod klart förbättrade skumningsegenskaper för havremjölk. Denna egenskap är viktig vid framtagandet av olika kaffevarianter på världens kafféer.

Världsmarknaden för havremjölk är i stark tillväxt. 2019 omsattes 360 millioner USD, prognosen för 2027 är 995 millioner USD.

”Nu när marknaden för vegetabiliska livsmedel har expanderat enormt är det extra viktigt att arbeta medvetet och fokuserat för att ta fram produkter av hög kvalitet och samtidigt utveckla framställningsmetoder som inte enbart pekar på spetskompetens men också gagnar konsumenten stort”, säger Angie Triantafyllou, seniorforskare på Cerealiq och en i Oatly´s grundargrupp.

ArcAroma och Cerealiq AB har avtalat att framtida patent skall ägas och förvaltas till lika delar av ett nybildat gemensamt ägt svenskt aktiebolag där patentets fulla potential skall exploateras.