Under 2023 planerar Hemköp att öppna en butik i Stadshagen i centrala Stockholm. Läget blir bostadsnära i framväxande nya kvarter precis vid ingången till Stadshagens tunnelbana. Med etableringen skapas nya arbetstillfällen och service till boende i området.

Markarbete har startat för nya Hemköpsbutiken som ska ligga i korsningen Sankt Göransgatan/Mariedalsvägen. Stadshagen utvecklas under de kommande åren och butiken får ett centralt läge på ett av de tre nya torgen.

LÄS OCKSÅ: Hemköp och Gustav Johansson i samarbete

– Den här etableringen ligger helt i linje med hur vi vill utveckla nya lägen. Butiken i Stadshagen får ett bostadsnära läge nära kollektivtrafik som tunnelbana och buss, säger Thomas Hässledal, etableringschef på Hemköp.

I kvarteret kring butiken byggs även cirka 160 lägenheter och en ny förskola. Bygget ska uppfylla målen i Stockholm Stads Miljöprogram som bland annat innefattar att minska klimatpåverkan och effektivisera energianvändningen.

LÄS OCKSÅ: SOS Barnbyar får 3 miljoner efter insamling av Hemköp

– Vi ser fram emot uppstart av den nya butiken, det är alltid är spännande med nya stadsutvecklingsprojekt och att vi kan vara med och bidra till att alla nyinflyttade och övriga närboende matälskare får en välsorterad matbutik fylld med färskvaror, säger Thomas Hässledal.

LÄS OCKSÅ: Hemköp Rosendal öppnar i Uppsala

Hemköp Stadshagen öppnar under 2023. I Stadshagen byggs torg med cirka 1 800 bostäder och parkeringsgarage, parker rustas upp och nya grönområden tillkommer.