Sveriges ICA-handlare skänker 20 miljoner för att motverka barnfattigdom

Coronapandemin tvingade Majblomman att ställa in den traditionella försäljningen 2020. Därför minskade vår insamling dramatiskt, liksom vår möjlighet att stötta barn i ekonomisk utsatthet över hela landet. Våra volontärer har oroat sig över att tvingas avslå tusentals ansökningar, särskilt inför jul då vi vet att barnens behov är som störst.

LÄS OCKSÅ: Sveriges ICA-handlare donerar 20 miljoner till Majblomman

Att Sveriges ICA-handlare nu väljer att stötta Majblomman med rekordbeloppet 20 miljoner kronor är ett historiskt beslut. Aldrig förr har en näringslivsaktör bidragit med ett så stort belopp.

Stödet går oavkortat till sådant som barn annars skulle gått miste om.Majblomman kommer att kunna dela ut medel till barns kläder och skor, aktiviteter och fritidsutrustning – trots pandemin.

Majblommans generalsekreterare Tove Lindahl Greve:

– Vi är överväldigade över ICA-handlarnas beslut, det är ett fantastiskt välkommet besked till våra lokalföreningar att de återigen kommer att kunna bevilja ansökningar om ekonomiskt stöd. Donationen kan ses som en social investering som kommer att leda till att många barn får tillgång till saker och upplevelser som är avgörande i deras liv.

– Som ICA-handlare finns vi mitt i samhället och upplever just nu en ökande press på utsatta grupper och inte minst barnfamiljer på grund av pandemin. Det engagemang Majblomman visar lokalsamhället ligger väldigt nära vår egen historia och värdegrund och att stötta deras viktiga arbete känns rätt på alla sätt, säger Magnus Moberg, ordförande för ICA-handlarnas Förbund.

I början av 2021 avslöjas nästa års majblomma, och under våren säljs den vid sidan av majblommorna från 2020 års inställda insamling.