Redan 1992 antog Löfbergs sin första miljöpolicy. Sedan dess har företaget jobbat med konkreta mål och åtgärder på hållbarhetsområdet, både i odlarländer och på hemmaplan. Nu presenterar företaget sin hållbarhetsredovisning för det senaste verksamhetsåret.

– Vår styrka har alltid varit att vi lagt stort fokus på att få saker och ting gjorda. Idag omfattar vår åtgärdslista närmare 300 aktiviteter som gjort gott för både människor och miljö, säger Eva Eriksson, kvalitets- och hållbarhetsdirektör på Löfbergs.

I Löfbergs nya hållbarhetsredovisning går det bland annat att läsa att företaget haft rekordmånga deltagare i sina utvecklingsprojekt för småskaliga  småskaliga kaffeodlare, ökat andelen certifierat kaffe, halverat sin egen klimatpåverkan och att mer och mer av förpackningsmaterialet Löfbergs köper in är växtbaserat.

– Vi som jobbar med kaffe har en unik möjlighet att bidra till en positiv framtid. Vi jobbar med en produkt som betyder väldigt mycket för väldigt många, både odlare och konsumenter. Varje litet steg vi tar för en mer hållbar produktion och konsumtion gör skillnad, säger Eva Eriksson.

Fokus på nästa generation
Eftersom kaffets klimatpåverkan och de sociala utmaningarna är störst i odlarländer lägger Löfbergs mycket fokus där. Det handlar till stor del om att ge småskaliga kaffeodlare kunskap och verktyg att möta klimatförändringarna och förbättra sina livsvillkor.

– Nu har vi haft mer än 80 000 deltagare i våra utvecklingsprojekt. Vi lägger stort fokus på nästa generation eftersom allt färre unga ser en framtid inom kaffe, vilket hotar tillgången på gott kaffe i framtiden, säger Eva Eriksson.

Samtidigt jobbar Löfbergs med att öka utbud och efterfrågan på certifierat kaffe. Löfbergs är en av världens största inköpare av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe, målet är att nå 100 procent certifierat på alla varumärken.

– Idag är allt kaffe vi säljer under Löfbergs-varumärket certifierat. Nu handlar det om att driva på en positiv utveckling på alla våra marknader, säger Eva Eriksson.

Löfbergs köper allt kaffe direkt från odlarländerna, och på sina resor ser företaget med egna ögon att certifieringarna gör skillnad. Årets inköp bidrog bland annat till att användningen av kemiska bekämpningsmedel minskade med 200 000 kilo, och att odlare och kooperativ fick 52,5 miljoner kronor i extra premier. Inköp av Rainforest Alliance-certifierat kaffe ökade med mer än 80 procent, vilket innebar att fler kaffeodlare kan förbättra odlingarnas motståndskraft mot klimatförändringar.

Halverad klimatpåverkan
På hemmaplan nådde Löfbergs en riktig milstolpe. Nu har företaget minskat sin klimatpåverkan med 50 procent per producerat ton kaffe jämfört med basåret 2005. Att företaget flyger mindre och fortsätter öka andelen biogasol var två bidragande orsaker.

– Idag är vårt rosteri i Karlstad ett av Europas mest effektiva med koldioxidutsläpp som är mindre än 0,1 ton per producerat ton kaffe, säger Eva Eriksson.