Varenda plastförpackning på EU-marknaden ska kunna återvinnas. Det åtar sig Skånemejerier nu att verka för, genom att skriva under Plastinitiativet 2022.

Idag återvinns endast var fjärde plastförpackning i Sverige. Genom att skriva under initiativet sällar sig Skånemejerier till branschkollegorna för att aktivt arbeta för att få upp siffran till 100 procent.

Skånemejeriers VD José Antonio Lalanda.

-Skånemejeriers vision är att bli Sveriges mest hållbara mejeri, och vi vill ligga i täten för den här typen av frågor. Vi har sedan länge arbetat med att förbättra våra förpackningar. Idag är hela 93 procent av våra förpackningar återvinningsbara, men inom två år ska alla kunna återvinnas och på så sätt få ett längre liv. Att skriva under Plastinitiativet är ett naturligt steg för oss, och en fortsättning på vårt arbete för ökad hållbarhet, säger Skånemejeriers VD José Antonio Lalanda.

Plastinitiativet har lanserats av branschorganisationen DLF, och går i linje med EU-kommissionens plaststrategi som innebär att alla plastförpackningar på EU-marknaden ska kunna återanvändas eller återvinnas senast år 2030. De företag som skriver under åtar sig att redan inom två år kunna leva upp till målet. Till 2030 ska dessutom alla förpackningar vara producerade av förnybar eller återvunnen råvara.

Skånemejerier arbetar sedan tidigare med en tydlig hållbarhetsstrategi där förnyelsebara material har ett stort fokus. Bland annat har företaget utvecklat förpackningar i kartong, träfiber och återvunnen PET.

Jeanette Flodqvist, Skånemejeriers hållbarhetschef.

-Vilka förpackningar vi köper in spelar en stor roll för oss, för våra konsumenter och inte minst för vår planet. Det är en självklarhet för oss att skriva under Plastinitativet. Det ligger väl i linje med vårt cirkulära ansvar, säger Jeanette Flodqvist som är Skånemejeriers hållbarhetschef.