Rootfruits försäljning i augusti 2019 uppgick till 27,5 (25,7) MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på ca: 7% i jämförelse med motsvarande period 2018.

Läs också: Rootfruit Scandinavia, RISE, KTH och Sydgrönt inleder framtidsprojekt för snacks

Rootfruit Scandinavia AB är moderbolag i Rootfruitkoncernen. Moderbolaget utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet under varumärket Gårdschips. Dotterbolaget Exotic Snacks AB importerar och säljer natursnacks under varumärket Exotic Snacks på den nordiska marknaden. Bolagen har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolagen arbetar även aktivt med produktutveckling.