Målet är att öka den svenska självförsörjningen av livsmedel, att bättre ta tillvara på svenskodlade råvaror samt att driva konsumtionen mot hälsosammare snacksalternativ. Projektet, som är finansierat av Jordbruksverket, ingår i ett större sammanhang som syftar till att ta fram nya funktionella livsmedelsingredienser och produkter från svenska rotfrukter.

Thomas Lindström Vice VD Rootfruit Scandinavia.

-Målsättningen för oss är att inom två år lansera nya produkter som bättre svarar upp till kravet på en hållbar och hälsosam snackskonsumtion. Det känns mycket stimulerande att få vara med i detta projektet, säger Thomas Lindström Vice VD Rootfruit Scandinavia.

-Att kunna nyttja våra svenska rotfrukter i större utsträckning är både klimatsmart – då det är lokalt producerat och har en lång odlingssäsong – och även smart ur ett näringsperspektiv då de är rika på fibrer. I projektet vill vi bevara rotfrukternas positiva hälsoeffekter under hela processen. Vi är mycket glada att vi har fått till detta samarbete med alla partners samt finansieringen från Jordbruksverket, säger projektledaren Johanna Andersson och projektägaren Patricia Lopez-Sanchez på RISE.