Totalskörden av spannmål förväntas bli 5,9 miljoner ton vilket i så fall blir den tredje största under 2000-talet. Enligt Jordbruksverkets skördeprognos för 2019 ökar skörden av spannmål med 10 procent jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren och med 80 procent jämfört med förra årets rekordlåga skörd.

Den höga skörden beror på att arealen med högavkastande höstsådda grödor är stor. I år är den totala arealen höstsådda grödor 505 tusen hektar, att jämföra med förra årets 346 tusen hektar. För höstvete är årets areal rekordhög med 420 tusen hektar.

Samtidigt är prognosen för avkastningen per hektar högre än genomsnittet för de senaste fem åren för samtliga spannmålsgrödor. Avkastningen förväntas bli i nivå med de goda åren 2014 -2015 och mellan 60 procent och 70 procent högre än 2018 års rekordlåga hektarskördar. Exempelvis väntas hektarskörden för höstvete, den gröda som ger högst avkastning, bli 7 300 kilo per hektar i år.

Totalskörden av höstvete förväntas bli 3,1 miljoner ton vilket motsvarar 52 procent av den totala spannmålsskörden. För vårkorn och havre förväntas totalskörden bli 1,3 respektive 0,7 miljoner ton.

Även skörden av oljeväxter den tredje största
Totalskörden för oljeväxter, som raps och rybs, uppskattas bli drygt 350 000 ton, vilket är den tredje största skörden på 2000-talet. Jämfört med genomsnittet för oljeväxter de senaste fem åren är ökningen 14 procent.

Höstraps svarar för 95 procent av den totala oljeväxtskörden. Hektarskörden för höstraps förväntas bli öka med 3 350 vilket är en ökning med 2 procent jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren.

Jordbruksverkets metod för prognoserna
Prognosen baseras på statistiska samband mellan tidigare års temperatur, nederbörd och skördar. I beräkningarna används också uppgifter om odlade arealer för 2019. Prognosen säger inte något om kvaliteten på de grödor som skördas. Beräkningarna görs endast för hela landet. Regionala uppgifter redovisas inte i denna prognos. En förutsättning är att vädret i augusti och framåt blir som under ett normalår. Med ett normalår menas genomsnittet för de senaste 30 åren. Preliminär statistik för bärgade skördar kommer att publiceras 15 november.

Mer information
Läs mer om detta i det statistiska meddelandet Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2019.