Fiskbranschens Riksförbund (FR) och Fisk- och skaldjursrådet (FSR) som gemen­samt representerar över 150 företag och 15 miljarder i omsättning inom sjömats­näringen har beslutat att gå samman till en gemensam bransch­organisa­tion som blir Fiskbranschens Riksförbund. Därmed skapas en gemensam plattform med representanter från hela kedjan från hav till bord.

– Jag ser fram emot att fortsätta utveckla FR genom att ta tillvara på det bästa från båda föreningarna – med samlad kompetens i det nya teamet och den utökade styrelsen kan vi göra ett större avtryck, säger Krishan Kent, ordförande i FR.

På FR:s årsstämma i slutet av maj togs det formella beslutet att slå samman de två organisationerna. FR och FSR har tidigare framgångsrikt samarbetat i ett antal projekt, bland annat i arbetet med branschriktlinjer och märkningshandbok. Nu tar man steget och samlar aktörerna under ett tak som ett gemensamt språkrör mot myndigheter och organisationer samt som ett forum för kontakter mellan medlems­organisa­tionerna.

– Med stora nationella och internationella frågor på näringens agenda är det viktigare än någonsin att resurser och kompetens samlas på ett klokt sätt, säger Martin Feldt, tidigare ordförande i FSR.

Sjömatsnäringens utmaningar är både politiska, etiska och miljömässiga. Att vara uppdaterade på myndigheternas arbete och uppdrag, belysa och diskutera aktuella ämnen i branschens egna redlighetsforum och hantera havsmiljöfrågor är några exempel.

– Vi släpper inom kort en uppdaterad version av branschriktlinjer och märknings­handboken på remiss. Den nya fiskerikontroll­förordning inom EU och handelsdiskus­sioner med USA med risk för strafftullar på exempelvis den viktiga arten alaska pollock är också på agendan. Det pågår även arbete med andra frågor på EU-nivå som före­ningen, genom sin representation i Bryssel, är engagerad i säger Krishan Kent som ser fram emot att nu ta itu med frågorna i en enad och stärkt branschorganisation.