Med ny banbrytande teknologi kan lågkvalitativ plast omvandlas till säkra och högkvalitativa livsmedelsförpackningar.

Coca-Cola presenterar sin första flaska som tillverkats med insamlad och återvunnen plast från hav och kuster och visar att en dag kan även skräp från haven återvinnas och användas i livsmedelsförpackningar. Denna prototyp är även den första plastflaska hittills som tillverkats med plastskräp från hav och kuster som framgångsrikt har återvunnits  och återanvänts för ny tillverkning av livsmedelsförpackningar.

Läs också: Coca-Cola Signature Mixers har lanserats i Sverige

Omkring 300 flaskor har tillverkats med 25 procent återvunnen plast från Medelhavet och dess kuster.

Plastflaskan har utvecklats för att påvisa möjligheterna som går att åstadkomma med hjälp av avancerad teknik och kan ge återvunnen plast sin ursprungskvalitet. Den nya tekniken kan återvinna tidigare använd plast av alla kvaliteter tillbaka till den höga kvalitet och säkerhet som krävs för livsmedelsförpackningar.

Den här återvinningsteknologin är en innovativ process som bryter ned komponenterna i plast och tar bort orenheter i lägre kvalitet av återvinningsbar plast så den kan byggas om och bli så gott som ny. Det betyder att lägre plastkvaliteter som ofta använts för förbränning eller hamnat på soptippen nu kan ges nytt liv. Det betyder också att fler plastmaterial nu finns tillgängligt för att tillverka återvunnet material, mängden jungfru-PET som kräver fossila bränslen minskar vilket leder till ett lägre koldioxidavtryck.

Läs också: Coca-Cola Energy kommer till Sverige

Testflaskan är ett samarbete mellan Ioniqa Technologies, Indorama Ventures, Mares Circulares och The Coca-Cola Company. Även om tekniken är i sin linda har parterna producerat testflaskan för att använda som ett exempel för vad tekniken kan uppnå över tid.

Till en början kommer avancerade återvinning lanseras i kommersiell skala med avfallsflöden från befintliga återvinningsanlänningar, som omfattar plast som tidigare inte kunde återvinnas samt plast av lägre kvaliteter. Från 2020 planerar Coca-Cola att börja använda det avancerade återvunna materialet i vissa flaskor.

Bruno van Gompel, Technical and Supply Chain Director, Coca-Cola Western Europe, anser att potentialen för denna teknologi är enorm. “Avancerad återvinningsteknologi är otroligt spännande, inte bara för oss utan för industrin och samhället i stort. De har ökat utsikterna för en cirkulär ekonomi för plast  och det är därför vi har investerat i dem. När de börjar öka sin kapacitet kommer vi se all möjlig använd plast samlas in och bli som ny – inte bara en gång, utan igen och igen, och leda om avfallsströmmar från förbränning och soptippar.

Läs också: VD för Coca-Cola invald i Livsmedelsföretagens styrelse

Coca-Colas testflaska har designats och utvecklats tack vare flera samarbeten.

  • Kuststädning: plasten som använts i flaskorna har plockats upp och samlats in av volontärer som deltog vid 84 städtillfällen i Spanien och Portugal samt fiskare i tolv olika hamnar runt Medelhavet, som en del av projektet Mares Circulares. Mares Circulares är delvis finansierat av The Coca-Cola Foundation och är ett samarbete mellan Coca-Cola-systemen i Spanien och Portugal, spanska myndigheter, fiskerier, samt de icke-vinstdrivande organisationerna Chelonia Association, Ecomar Foundation och Vertidos Cero Association.
  • Teknisk innovation: Januari 2019 förlängde Coca-Cola ett lån till Ioniqa Technologies i Nederländerna för att underlätta att utveckla tekniken för avancerad återvinning. Den nedskräpning som samlades in genom Mares Circulares har återvunnits av Ioniqa Technologies genom att använda avancerade återvinningsprocesser som krävs för att kunna tillverka PET för livsmedelsförpackningar.
  • Samarbete inom industrin: Indorama Ventures, en av Coca-Colas leverantörer av PET-plast och förpackningslösningar, omvandlade därefter materialet till PET-plast som krävdes för att tillverka det första provexemplaret av en Coca-Cola-flaska – och världens första dryckesflaska tillverkad med plast insamlad från hav och kuster.