På Livsmedelsföretagens årsstämma den 9 maj valdes Sofie Eliasson Morsink, VD Coca-Cola European Partners Sverige AB, in i Livsmedelsföretagens styrelse som ordinarie ledamot.

På årsstämman valdes det in två nya ordinarie styrelseledamöter och en ny suppleant:
Sofie Eliasson Morsink, vd Coca-Cola European Partners Sverige, Henrik Samuelsson, vd Paulig Foods, Martina Flemström, GM Upfield AB

Sofie Eliasson Morsink, vd Coca-Cola European Partners Sverige, Henrik Samuelsson, vd Paulig Foods, Martina Flemström, GM Upfield AB

– Jag är väldigt glad för förtroendet. Det är en spännande tid vi som bransch har framför oss, där vi behöver kraftsamla än mer för att ta oss an en av vår tids viktigaste frågor – att säkra en hållbar konsumtion för såväl människa som miljö. Vi som industri tar ett stort samhällsansvar redan idag, och jag är stolt över att representera Coca-Cola i Sverige som varit ledande inom det arbetet, säger Sofie Eliasson Morsink, nyvald styrelseledamot i Livsmedelsföretagen.

Här kan du se hela Livsmedelsföretagens styrelse: https://www.livsmedelsforetagen.se/om-livsmedelsforetagen/styrelse/

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga. Livsmedelsföretagen har cirka 800 medlemsföretag som sysselsätter närmare 50 000 personer, omsätter 185 miljarder kr årligen och tillsammans utgör Sveriges tredje största industrigren.