I den nya upplagan av Köttguiden varnar nu Världsnaturfonden (WWF) konsumenter för att köpa importerade kött- och charkprodukter då dessa kan innebära en risk för stor påverkan på planeten. Konsumenterna uppmanas därför att undvika importkött, eller att ställa högre krav på producenterna av varan i denna kategori.

I guiden har man utifrån lagstiftning och forskning bedömt olika köttslag med hänsyn till antibiotikaanvändning, hur de påverkar klimatet och biologisk mångfald. Man tittar också på hur djurens välfärd ser ut och hur mycket bekämpningsmedel som används vid produktionen av fodret. Betygen ges i form av trafikljusens färger: rött (varning), gult (var försiktig) och grönt (ät måttligt).

– Vi ställer oss mycket positiva till att WWF i den nya upplagan har granskat det importerade köttet mer ingående. Köttguiden visar nu ännu tydligare på att det svenska nöt, lamm och grisköttet är att föredra om man vill ha kött som är bättre för miljön och djurens välbefinnande. Dessutom vet vi att konsumenterna oroas av den omfattande användningen av antibiotika utomlands, säger Isabel Moretti, VD på Svenskt Kött.

En stor del av de charkprodukter som svenska konsumenter köper som delikatesser kommer idag från Spanien och Italien. De länderna hamnar nu i guidens bottenliga vad gäller grisköttet, tillsammans med Tyskland, Polen och Nederländerna. Köttguiden varnar också för lammkött från Irland och Nya Zeeland.

– Idag importeras mer än 70 procent av lammköttet vilket betyder att knappt 30 procent av det lammkött som svenskarna äter kommer från Sverige. Det finns alltså stor potential till förbättring för en mer hållbar konsumtion här, säger Isabel Moretti, VD på Svenskt Kött.

Vill du vara säker på att du får svenskt kött och chark när du handlar – titta efter märket Kött från Sverige.

Länk till WWF’s Köttguide hittar du här