Mitt i skördetid besökte landsbygdsminister Jennie Nilsson Kiviks Musteri som är i full gång att plocka sina 100 000 äppelträd. Bland annat diskuterades det viktiga kunskapsutbytet mellan forskning, lantbruk och näringsliv.

Just nu dignar äppelträden av frukt och ministern kunde inte valt bättre tillfälle att besöka Österlen. Ämnena som diskuterades var bland annat det nära och viktiga samarbete som musteriet har med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

-Som en av Sveriges största äppelodlare är det viktigt att vi tar vårt ansvar. Kunskapsutbyte mellan forskning, lantbruk och näringsliv är viktigt för att vi alla ska kunna ha en hållbar livsmedelsproduktion i framtiden, säger odlingschef Jan Flemming Jensen som är ansvarig för forskningssamarbetena och även själv föreläser på SLU.

Forskningsprojekten och försöken som gjorts har samtliga till syfte att utveckla den svenska fruktnäringen. De har handlat bland annat om nyttodjur i odling, biodiversitet, gödsel, hållbara växtskyddsmedel, framtagning av nya äppelsorter och nya moderna datadrivna beslutsstödsystem.

-Äppelnäringen har vi i vårt hjärta, därför väljer vi att lägga ner tid och resurser på forskning och utveckling, säger Thomas Jensen VD på Kiviks Musteri.

Musteriets odlingar består både av IP och KRAV-ekologiska odlingar. Båda omfattas av regelverk och kräver certifieringar. Konventionell odling finns inte inom äppelbranschen i Sverige då alla svenska äpplen måste vara certifierade. En bra garant för såväl konsument som miljön.

-Äppelodlingar har funnits länge här på Österlen. Äpplet är en stolthet för bygden och en råvara vi ska värna om för framtida generationer att fortsätta odla, säger Thomas Jensen.