Marcus Palm är ny styrelseledamot i startupbolaget PulPac som utvecklar teknik som kan ersätta engångsplast med papper i global skala. Marcus Palm är chefsjurist på Välinge Innovation, ett bolag vars affärsmodell i likhet med PulPacs bygger på innovation och licensiering av immateriella rättigheter.

PulPacs patenterade teknik för att tillverka pappersprodukter gör det möjligt att ersätta förpackningar och engångsprodukter av plast till ett lägre pris. PulPac, som utvecklat och licensierar sin teknik till varumärken och tillverkare fokuserar nu på att skala upp och kommersialisera tekniken.

-Marcus har en mycket relevant bakgrund som matchar de behov PulPac har. Med sin unika erfarenhet av både legala och affärsmässiga aspekter av tekniklicensiering kommer Marcus bli en stor tillgång i styrelsearbetet. säger PulPacs styrelseordförande Björn Engström.

Marcus Palm, född 1974, har de senaste tio åren byggt upp juristfunktionen på Välinge till att bli en central kugge i bolagets affärsmodell. Välinge licensierar, dvs säljer rätten att nyttja, sin patenterade klickslåsteknik för golv och möbler. Bolaget har en av världens mest omfattande patentportföljer i sin bransch, med cirka 2000 patent och över 200 licenstagare globalt. Marcus har tidigare arbetat som advokat på Advokatfirman Vinge i många år. 2017 fick Marcus utmärkelsen ”Årets Bolagsjurist” i Sverige, där hans förmåga att balansera mellan det kommersiella och legala nämns som en av hans främsta styrkor.

-Att skapa en licensaffär som är ömsesidigt lönsam för oss och våra kunder är en förutsättning för global tillväxt. Marcus djupa kunskap och långa erfarenhet av just detta kommer vara mycket värdefull för oss. säger PulPacs VD Linus Larsson.

PulPacs styrelse består förutom Marcus Palm av Björn Engström (styrelseordförande), Ove Larson, Niclas Möller, Jeff Krentz och David Sandberg.

-PulPac är ett väldigt spännande bolag med en viktig vision. Jag ser fram emot att ta en aktiv roll i styrelsearbetet och bidra till bolagets framgång och tillväxt. kommenterar Marcus Palm.