Axfood, moderbolag till butikskedjor som Hemköp och Willys, tar täten i kampen mot matsvinn genom ett nytt, rikstäckande samarbete med Svenska matbanksnätverket. Det banbrytande samarbetet syftar till att minska matsvinn genom att matcha butiker med matbanker och erbjuda administrativt stöd och rådgivning. Målet är att inte bara minska resursslöseriet utan också ge fler människor i ekonomisk utsatthet tillgång till mat.

Axfood inleder som det första företaget ett omfattande samarbete med det nystartade Svenska matbanksnätverket i en gemensam strävan att bekämpa matsvinn. Genom att lokalmatcha butiker, inklusive Hemköp och Willys, med matbanker och erbjuda administrativt stöd och rådgivning, hoppas man på en betydande minskning av matsvinnet.

Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood, betonar vikten av att minska matsvinnet, särskilt med tanke på resursslöseriet och den växande gruppen människor i behov av stöd för att möta sina grundläggande matbehov.

Redan idag samarbetar cirka 150 Hemköps och Willys butiker med 125 lokala sociala organisationer och matbanker runt om i landet genom donation av livsmedel med kort datum eller svårigheter att sälja i vanliga livsmedelsbutiker. Det nya samarbetet med Svenska matbanksnätverket möjliggör anslutning för fler butiker på nya orter, vilket underlättar processen att donera mat och minska matsvinnet.

Redan idag samarbetar cirka 150 Hemköps och Willys butiker med 125 lokala sociala organisationer och matbanker runt om i landet genom donation av livsmedel.

Svenska matbanksnätverket spelar en nyckelroll i att underlätta matdonationer genom att hjälpa butiker att etablera lokala samarbeten med sociala organisationer och matbanker. De erbjuder även aktuell information om livsmedelshantering och gällande regelverk, vilket sparar tid och resurser för butikerna och möjliggör för fler att ansluta sig till kampen mot matsvinn.

De första donationerna från Hemköp och Willys via Svenska matbanksnätverket har redan ägt rum, och intresset från nya butiker att ansluta sig och delta i kampen mot matsvinn är stort. Li Kristjansdóttir, projektledare för Svenska matbanksnätverket, uttrycker sin stolthet över att kunna stödja Axfood i deras strävan att tillhandahålla mer mat till behövande och välkomnar det nationella samarbetet.

Text: Redaktionen – Butiksnytt