Nu lanseras EKO-september – den bredaste kampanjen någonsin för ekologiska livsmedel i Sverige. Bakom satsningen står Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna, KRAV och Sveriges Konsumenter. Syftet med EKO-september är att öka kunskapen och driva försäljningen av ekologiska och KRAV-märkta livsmedel.

Med utgångspunkt från vetenskaplig forskning och det ekologiska regelverket lyfter kampanjen sju vinster med ekologiskt: biologisk mångfald, rent vatten, levande jordar, inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, extra god djuromsorg, mat utan onödiga tillsatser och själva certifieringen – att ekologisk mat är extra kontrollerad.

Charlotte Bladh André, vd på Organic Sweden.

– Kampanjen har redan fått ett mycket positivt mottagande från ekologiska lantbrukare, livsmedelsföretag och handeln. Nu hoppas vi att alla som vill driva på för ökad kunskap och försäljning av ekologiskt är med och sprider kampanjen under hela september, säger Charlotte Bladh André, vd på Organic Sweden.

Läs också: Organic Sweden stärker sin styrelse

Inom ramen för kampanjen har annonsunderlag, material för sociala medier och butik tagits fram. Allt kampanjmaterial finns fritt tillgängligt att ladda ner på kampanjsidan heltenkelteko.se.

Anita Falkenek, vd på KRAV.

– Vår ambition är att göra skördemånaden september till en återkommande ekomånad – och att EKO-september tar fasta på potentialen som finns i det ökande intresset för de mervärden som ekologiskt och KRAV-märkt står för som ökad biologisk mångfald, extra god djurvälfärd och liten klimatpåverkan, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.

Ekologiska Lantbrukarna har särskilda aktiviteter kopplade till kampanjen där ekolantbrukarna står i centrum och bidrar med sina kunskaper och erfarenheter.

Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukare.

– Under september kommer ett stort antal ekologiska lantbrukare bjuda in till sina gårdar, besöka butiker och delta på olika matmässor runt om i landet för att stärka kontakten mellan bonde och konsument, berättar Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukare.

Sveriges Konsumenter lyfter bland annat fram kockar och bagare som arbetar med ekologiska och KRAV-märkta råvaror i sin del av kampanjen.

EKO-september är ett resultat av regeringens åtgärdsplan som syftar till att öka den ekologiska produktionen och konsumtionen i Sverige.