– Vi är otroligt glada och stolta att Cloetta erhållit den starkaste utvärderingen av konfektyrleverantörerna inom dagligvaruhandeln i Kedjebarometern 2018. Kedjebarometern är en oberoende undersökning som genomförs varje år, och som visar hur dagligvaruhandelns inköpare och kategoriansvariga uppfattar sina leverantörer. Vår placering är ett fint kvitto på det goda samarbete vi har med våra kunder för att förstå deras behov i kategorin och tillsammans driva lönsam tillväxt. Cloettas varumärken, sortiment och kampanjeffektivitet får också genomgående höga bedömningar i undersökningen, säger Cecilia von Perglas, Business Unit Director DVH på Cloetta Sverige.

Tidigare i år kunde vi berätta att Cloettas säljkårer, både inom dagligvaruhandeln och servicehandeln, fick högsta betyg i Butiksbarometern 2018 där kunderna på butiksnivå gör motsvarande bedömning. För Cloettas säljkår på dagligvaruhandeln var det tredje året i rad som man placerade sig i topp.

CLOETTA HAR INTE BARA SVERIGES BÄSTA SÄLJKÅR UTAN UTVÄRDERAS OCKSÅ STARKAST BLAND KONFEKTYRLEVERANTÖRERNA PÅ DAGLIGVARUHANDELN

– Att rankas högt både i butik och centralt är en oslagbar kombination som vi är mycket stolta över, och som självklart ger oss ännu mer motivation att utveckla affären tillsammans med våra kunder, avslutar Cecilia.

Om Barometer
Kedjornas synpunkter valideras genom regelbundna undersökningar som genomförs av Barometer genom Gradient Benchmark. Ledande aktörer i dagligvarubranschen deltar och utvärderar samarbetet inom flera områden, bland annat konsument/marknad, kategoriutveckling, säljstöd/kampanj, kontaktpersoner och affärsrelation.