Konkurrensverket godkänner Coops köp av Nettos 163 butiker i Sverige.

Butiksnytt har tidigare rapporterat om att Coop Butiker & Stormarknader AB köper upp den danska matkedjan Nettos samtliga 163 butiker i Sverige.

För att affären skulle ros i hamn krävdes ett godkännande av Konkurrensverket och TT rapporterar att det nu har hänt. Det innebär att Netto lämnar den svenska marknaden. Planen är att butikerna under en övergångsperiod kommer att drivas i Nettos varumärke men successivt stöpas om till Coop. Omställningen ska vara klar senast 2020.