Coop I Sverige har tilldelats det välrenommerade internationella priset Good Sow Commendation för sitt arbete med svenskt griskött i Coops egna färska sortiment. Utöver priset har även Coops arbete med djurvälfärd och grisar lyfts och fått ett positivt omnämnande i en nyutgiven rapport från världens största djurskyddsorganisation World Animal Protection.

Majsan Pense, kategorichef för kött på Coop

-Vi är väldigt stolta över att vi tilldelats priset Good Sow Commendation. Vi har under flera år arbetet med djurvälfärd och vi jobbar väldigt nära våra leverantörer för att säkerställa att vi gör skillnad och påverkar till positiva vinster i alla led. Ett kvitto på detta är även att vi nämns i väldigt positiva ordalag när en av de största beskyddarna av djurvälfärd lyfter vårt arbete, säger Majsan Pense, kategorichef för kött på Coop.

Priset, Good Sow Commedation, delas varje år ut av organisationen Compassion in world farming till en aktör som levererar på ett antal välfärdskriterier för suggor. Det man tittar på är att man säkerställer att suggorna har en god miljö, speciellt när de har sina smågrisar och att de då har möjlighet att ta hand om dem på ett naturligt sätt.

I en färsk rapport lyfter även världens största djurskyddsorganisation World Animal Protection hur Coop i Sverige jobbar med djurvälfärd. I rapporten lyfter man goda exempel på djurvälfärd och hur det kan ge affärsnytta. Coops arbete med ett antal underleverantör i Nederländerna presenteras som ett större exempel i rapporten och hur det har lett till positiv affärsnytta för leverantörerna samtidigt som förhållandena för grisarna har blivit mycket bättre.