Kronfågel har lanserat sin största kampanj någonsin, med fokus på kyckling som ett miljövänligt alternativ. I annonser på tv, på utomhustavlor och i kollektivtrafiken berättar Kronfågel hur kycklingkött är ett enkelt och hållbart val för klimatet. Något som Djurens Rätt menar är gravt missvisande.

Läs också: ”Därför är kyckling framtidens mat”

Kycklingproduktion genererar ungefär 1,6 – 5,4 kg koldioxidekvivalenter växthusgasutsläpp per kilogram benfritt kycklingkött. Det är en mindre mängd utsläpp än de flesta andra typer av kött, men fortfarande upp till 10 gånger mer än för olika växtbaserade proteinrika alternativ. Mot den bakgrunden rimmar Kronfågels påståenden om kycklingen som ett klimatsmart val illa.

Tio gånger bättre med vego

– Kycklingproduktion är långt ifrån hållbart, varken miljömässigt eller etiskt. Att äta växtbaserat är upp till tio gånger bättre för klimatet än att äta kycklingkött, så att enbart jämföra med klimatboven nötkött ger en felaktig bild för den som vill göra klimatsmarta val, säger Anna Harenius, sakkunnig på Djurens Rätt. 

De senaste två åren har köttkonsumtionen minskat drastiskt och under 2018 konsumerade svenskarna 5 procent mindre kycklingkött än året innan. Djurens Rätt tror att det är ett resultat av att fler är angelägna om att äta klimatsmart, men också för att fler har fått upp ögonen för hur kycklingproduktionen ser ut.  

”Definitionen av ohållbar”

– De omkring 99 miljoner kycklingar som föds upp i Sverige varje år är avlade att växa extremt snabbt. De hålls inomhus, i grupper om tiotusentals individer på liten yta, med bensmärtor och frätskador. Det otroliga tempo som kycklingarna hanteras i är en djurhållning som är definitionen av ohållbar, säger Anna Harenius. 

Kronfågel kommenterar;

– För oss var det en självklarhet att göra den här kampanjen då vi vet att många konsumenter känner att de inte har kunskap kring olika livsmedels klimatpåverkan. Vi behöver visa för konsumenten, som idag är värderingsstyrd, vilket lågt klimatavtryck kyckling faktiskt har. För att göra det tydligt så visar vi i vår kampanj att kyckling endast har en tiondels påverkan på klimatet om man jämför med nötkött. Det finns andra livsmedel som har mindre klimatpåverkan, men fortfarande så står det röda köttet för den absolut största andelen av svenskarnas proteinintag, säger Susanne Zabrodsky, marknadschef på Kronfågel till Butiksnytt.     .