Ändringsförslag 165 – som skulle inneburit att en vegoburgare inte längre får kallas vegoburgare – röstades ner när EU-parlamentet idag röstade om EU:s gemensamma jordbrukspolitik. En seger för det sunda förnuftet, för djuren, klimatet och för konsumenterna, anser Djurens Rätt.

Alldeles nyligen röstade Europaparlamentet om EU:s gemensamma jordbrukspolitik och inför beslutet fanns en stor oro kring ändringsförslagen 165 som skulle innebära kraftiga restriktioner och förbud på välanvända produktnamn såsom vegokorv och vegoburgare.

Men idag röstades ändringsförslaget ner i europaparlamentet.

– Omröstningen är en seger för det sunda förnuftet och för konsumenten. Det finns inget problem här, växtbaserade produkter måste redan vara tydligt märkta, ingen förväxlar en växtbaserad korv med en baserade på kött. Beslutet hade enbart gjort det svårare för den konsument som vill välja vego, säger Sebastian Wiklund, politisk chef på Djurens Rätt.

– Hade ändringsförslaget gått igenom hade det inneburit långtgående inskränkningar från EUs sida i ländernas självbestämmanderätt och riskerat försvåra och fördröja den viktiga utvecklingen mot ett hållbart jordbruk och mot mer växtbaserat i enligt med ambitionen i the European Green Deal, säger Sebastian Wiklund.

Djurens Rätts upprop mot förslaget hade inför omröstningen samlade in mer än 30 000 namnunderskrifter och i ett öppet brev hade Djurens Rätt tillsammans med organisationerna Djurskyddet Sverige, Sveriges Konsumenter och Vi Konsumenter uppmanat de svenska EU-parlamentarikerna att rösta mot ändringsförslagen.

Däremot röstades ändringsförslag 171, som innebär ytterligare inskränkningar för växtbaserade alternativ till mejeriprodukter genom att förbjuda beskrivningar såsom “yoghurt-stil”, igenom. Bland annat Växtbaserat Sverige, en sammanslutning av företag inom den växtbaserade sektorn, har uttryckt stor bekymran för det ändringsförslag som röstades igenom.