Åtta av tio norrlänningar dricker mjölk, och varannan av dessa dricker mjölk minst en gång om dagen, och oftast till frukosten. Majoriteten uttrycker vikten av att mjölken kommer från lokala mjölkbönder. Norrlänningarna anser det även viktigt att mjölkbönderna bidrar till biologisk mångfald och ett hållbart Norrland. Detta och mycket annat framgår av en ny stor undersökning som Norrmejerier låtit genomföra när det kommer till den norrländska konsumtionen av mjölk och attityder kring mjölken som dryck.

Ser man till statistiken över mjölkkonsumtionen i landet så har den minskat något på senare år, även i Norrland. Norrlänningarnas attityd kring mjölk visar dock att många är måna om den lokala mjölken och värdesätter även andra aspekter som också är viktiga, till exempel att mjölkproduktionen fortsatt skapar arbetstillfällen och bidrar till ett hållbart Norrland.

– Det gläder oss att se att så många norrländska konsumenter sätter ett stort värde på såväl vårt hållbarhetsarbete och att mjölken är lokalproducerad, säger Kristina Stiernspetz, kommunikationschef, Norrmejerier. Det stödet är viktigt för den norrländska mjölkbondens framtidstro.

Sju av tio norrlänningar (71 %) uppger att deras allmänna inställning till mjölk är positiv och 73 procent anger att de köper mjölk minst en gång i veckan. Undersökningen ger också en rad insikter kring varför norrlänningarna köper och dricker mjölk.

Undersökningen visar bland annat:

  • 77 procent uppger att det konsumeras mjölk i hushållet
  • 40 procent uppger att de minst en gång om dagen har mjölk i kaffet
  • 25 procent uppger att de dagligen har mjölk till gröt, flingor eller müsli
  • ”Naturligt”, ”Vardagligt” och ”Näringsrikt” är de tre egenskaper norrlänningarna mest använder när de uppger vad som kännetecknar mjölk
  • 60 procent uppger att det är mycket viktigt att mjölken kommer från lokala bönder
  • 63 procent instämmer helt i påståendet i att det är viktigt att norrländska mjölkbönder bidrar till biologisk mångfald och artrikedom
  • 75 procent instämmer helt i påståendet i att det är viktigt att norrländska mjölkbönder bidrar till ett hållbart Norrland
  • 71% instämmer helt i påståendet i att det är viktigt att norrländska mjölkbönder bidrar till kortare transportsträckor av livsmedel

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 17-29 april 2019 har sammanlagt 1006 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre boende i Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län.