Julen är handelns viktigaste försäljningsperiod. I takt med att försäljningen av julklappar och julmat ökar växer både skatteintäkterna och antalet arbetstillfällen. Svensk Handels julrapport visar att merförsäljningen som sker i samband med julhandeln genererar fem miljarder kronor i extra skatteintäkter och möjliggöra upp till 15 000 extra jobbtillfällen.

Nästan varannan kund (48 %) anger att miljö- och hållbarhetsaspekter är viktiga när julmaten ska handlas, motsvarande siffra för julklappsinköpen är 41 procent.

– När allt fler kunder prioriterar hållbarhetsfrågan blir det avgörande för butikernas lönsamhet att erbjuda flera hållbara alternativ. Vi ser också hur många företag i handeln gör före sin kund och inspirerar dem till att göra mer hållbara inköp, säger Karin Johansson.