KRAV har rekryterat Carl Albertsson, ingenjör med informationsteknologisk specialitet, för att han under ett år ska leda arbetet med att utveckla KRAVs fortsatta digitalisering.

– Carl Albertsson kommer inledningsvis hjälpa oss att kartlägga processer och behov som vi, våra kunder, certifieringsorgan och samarbetspartners har i det dagliga arbetet. Vi ser en stor potential i att digitalisera vårt arbetssätt och därigenom göra KRAVs mervärden mer tillgängliga och underlätta och effektivisera både internt och för våra intressenter, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.

KRAV har sedan tidigare utvecklat en kundportal, MittKRAV, för att förbättra hantering och kommunikation med alla ca 7 000 kunder, men behöver nu ta nästa steg. Ett behov som redan är identifierat är en mer lättillgänglig plattform för KRAVs regelverk, där exempelvis information om mervärdena med reglerna och en checklista för hur de ska uppfyllas kan kopplas på. Vidare finns behov att kunna lagra och hantera revisionsdata och fakta om till exempel klimat och växtnäring.

– Mitt mål med uppdraget är att belysa de möjligheter och förbättringar som KRAV kan genomföra med hjälp av moderna verktyg inför styrelsens beslut. KRAV tar ansvar för sin digitala transformation och jag är mycket glad att få hjälpa till med det, säger Carl Albertsson, som under denna tid även fungerar som tillförordnad Affärsområdeschef för Livsmedel på KRAV.

Han har tidigare arbetat hos internetoperatörer, och med digitalisering av administration hos elinstallationsföretag. Men det finns en förklaring till att han sökte sig till KRAV.

– Jag är uppvuxen på en KRAV-certifierad gård i Blekinge, och har i 15 års tid drömt att få komma tillbaka till mina rötter och göra något för KRAV. Det är fantastiskt att helt få jobba med hjärtat som jag gör nu! säger han.