Från och med den 1 juli utökas rökförbudet till fler offentliga platser, däribland lekplatser, idrottsplatser, uteserveringar, busshållplatser och tågperronger och anslutning till butiksentréer.

– Det finns flera skäl till att regeringen vill se ett utökat rökförbud. Utöver förbättrad folkhälsa och mer hälsosam arbetsmiljö för väldigt många är det viktigt att förändra normer kring rökning, som är en av de främsta orsakerna till cancer i Sverige i dag. Regeringens målsättning är ett rökfritt Sverige 2025, säger socialminister Lena Hallengren.

Utöver det utvidgade rökförbudet införs även en tillståndsplikt för tobaksförsäljning, vilket innebär att butiker som vill sälja denna typ av varor måste ansöka om ett tillstånd. Lagändringen avser att få bättre kontroll och översyn av tobaksförsäljningen.

Rökförbudet utvidgas även till att omfatta fler produkter. Tidigare omfattades endast rökning av tobak. Rökförbudet kommer nu att gälla för tobaksrelaterade produkter som exempelvis e-cigaretter och örtprodukter för rökning.