Jernhusens planerar att uppföra en ny crossdockbyggnad i anslutning till Årsta Kombiterminal. Det blir möjligt att bygga hallbyggnad på upp till 14 000 kvadratmeter inklusive kontor och personalutrymmen. Byggnadens läge möjliggör godshantering från både väg och järnväg.

Jernhusen Årsta

– Läget nära city för den nya crossdockbyggnaden på Partihandlarvägen med dess direkta anslutning till Årsta Kombiterminal erbjuder möjligheter till hållbarare transporter i hela kedjan, säger Niklas Andersson, affärsutvecklare på Jernhusen.

Årsta partihallar ligger cirka åtta kilometer söder om Stockholms Centralstation och är ett partihandelscentrum för bland annat frukt, grönsaker, blommor och fisk. Som vi tidigare skrivit om satsar Jernhusen drygt 400 miljoner

– Den nya anläggningen kommer med sin centrala placering lämpa sig väl för företag inom livsmedels-, grossist- och/eller restaurangbranschen. I den stora hallbyggnaden kan vi bygga kyl- och frysrum vid behov, säger Niklas Andersson.

Jernhusen utvecklar centralt placerade kombiterminaler vid knutpunkter för att hantera de logistiska utmaningarna i att få in varor i trånga stadskärnor. När varor lastas om mellan tåg och lastbil, och även förvaras en kort tid innan de körs ut från våra kombiterminaler och lagerbyggnader, kan varorna färdas hållbart hela vägen fram till slutkonsumenten.