Den 10 november 2021 offentliggjorde ICA-handlarnas Förbund och AMF Pensionsförsäkring AB, genom Murgröna Holding AB, ett offentligt uppköpserbjudande avseende ICA Gruppen AB (publ).

LÄS OCKSÅ: Bud på hela Ica-gruppen

Murgröna meddelade den 16 december 2021 att Erbjudandet förklarades ovillkorat och att acceptfristen förlängdes till den 7 januari 2022. Murgröna har den 20 december 2021 meddelat att Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Murgröna innehar mer än 90 procent av de utestående aktierna och rösterna i ICA Gruppen och Murgröna har därmed även påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i ICA Gruppen.

LÄS OCKSÅ: Benny Svensson ny IT-direktör för ICA Gruppen

Mot ovanstående bakgrund, och i enlighet med begäran av Murgröna, har styrelsen för ICA Gruppen fattat beslut om att ansöka om avnotering av ICA Gruppens aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i ICA Gruppens aktier kommer att meddelas snarast efter att ICA Gruppen erhållit bekräftelse därom från Nasdaq Stockholm.

LÄS OCKSÅ: Maria Lundberg, ICA Gruppens IT-direktör (CIO), lämnar ICA Gruppen

Styrelsen för ICA Gruppen har vidare, på begäran av Murgröna, beslutat att kalla till en extra bolagstämma att hållas den 3 februari 2022 för beslut om bland annat val av styrelse. Kallelsen kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.