Livsmedelsproduktionen är en av de största källorna till dagens klimatutsläpp. Därför åtar vi oss nu att minska vårt matsvinn med hälften till 2025, fem år tidigare än FN:s globala mål föreskriver, skriver ICA Gruppens vd Per Strömberg och hållbarhetschef Kerstin Lindvall i en debattartikel idag den 6 maj på Dagens Industri.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Butiksnytt. 

Korna har blivit beskyllda för att förstöra klimatet och köttet ses som ohälsosamt.

Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör ICA Gruppen.

Förra veckan presenterade Ica Gruppen vår kvartalsrapport. Vid sidan av kronor och ören innehåller rapporten också ett tydligt budskap om vårt ansvar för miljön och klimatet.

Som en stor aktör i Sverige känner vi ett ansvar att bidra till ett mer hållbart samhälle och vi har som mål att vår verksamhet ska vara klimatneutral till 2020. Nu presenterar vi ytterligare ett viktigt steg för koncernen: vi ska halvera vårt matsvinn till 2025.

Livsmedelsproduktionen är en av de största källorna till dagens klimatutsläpp. Därför är mat som producerats med ett klimatfotavtryck och som inte konsumeras ett stort problem.

FN:s globala mål för hållbar utveckling innehåller därför ett delmål om att till 2030 halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet.

Vi tycker inte att det målet är tillräckligt ambitiöst.

Vi inom ICA har arbetat aktivt med att minska vårt matsvinn under många år, men nu införs både tydlig målsättning och metodik för att kunna mäta och följa upp.

Matsvinnet kommer att beräknas enligt en internationell standard och redovisas i ICA Gruppens hållbarhetsredovisning tillsammans med företagets övriga koncernmål. Detta arbete kommer genomsyra all vår verksamhet.

Vi på ICA tror nämligen att företag och entreprenörer kan spela en avgörande roll i att skapa en mer positiv samhällsutveckling. Företag som är nära sina kunder kan guida till en mer hållbar livsstil och därmed skapa ett mer hållbart samhälle. Vi ser det i många branscher.

Den viktigaste anledningen till företags hållbarhetsengagemang är givetvis värderingsdrivna organisationer, ägare och medarbetare som vill bidra till en god morgondag. Men i takt med att människor ställer allt högre krav blir ansvarstagande och hållbarhetsarbete direkt affärskritiskt.

Företag har i dag helt enkelt inte råd att inte ta sitt ansvar för samhället, klimatet och miljön. När fler kunder prioriterar miljö och hållbarhet högre kan såväl miljöförstöring och utsläpp bli lägre.

Och företag kan göra stor skillnad – vi ser det hos ICA Kvantum Kvissleby i Sundsvall som tillsammans med Svenska Kyrkan delat ut över 6 000 matkassar till behövande och på så sätt minskat sitt matsvinn med över 50 ton.

Vi ser det hos Maxi ICA Stormarknad i Visby som säljer särskilda svinnpåsar med frukt och grönt och hos ICA Supermarket Toria i Torsby, som har byggt ett tillagningskök och låter råvaror bli lunchlådor i stället för svinn.

Vi kan göra listan lång över butikers engagemang för att minska matsvinnet.

Det är därför vi är övertygade om att effektivt klimatarbete behöver ha ett lokalt perspektiv och ge möjlighet till företag och entreprenörer att bidra. Vi som företag och våra lokala entreprenörer vill inte stå i vägen för hållbarhetsarbetet. Vi vill vara med och leda det.

Vi kommer därför också intensifiera våra samarbeten med leverantörer för att produktutveckla på överblivna råvaror för att exempelvis göra juice och smoothies av frukt som inte kan säljas från lager, eller låta ägg med skönhetsfel användas till våra pannkakor i stället för att kasseras.

Vi kommer att utveckla vår kommunikation till kund för att visa på hur lätt, gott och lönsamt det kan vara att minska sitt eget matsvinn. Vi kommer att anstränga oss ytterligare för att fortsätta att utveckla våra förpackningar för att ge längre hållbarhetstid och därmed minskat svinn.

Vi tänker även fortsätta att ställa höga krav på våra leverantörer. Den som handlar i en ICA-butik ska kunna lita på att vi samarbetar med leverantörer som är med och tar sitt ansvar.

Redan i dag arbetar ICA med att minska klimatpåverkan från sortimentet genom att ställa vissa leverantörskrav inom miljöområdet, men även genom satsningar på exempelvis en ökad försäljning av vegetariska rätter.

För att nå klimatneutralitet ska även de leverantörer som bidrar med störst klimatpåverkan anta klimatmål enligt det som kallas Science based targets initiative.

Per Strömberg, vd ICA Gruppen

Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör ICA Gruppen