Delegationen för cirkulär ekonomi lämnar idag ett inspel till regeringens strategi för cirkulär ekonomi. En tydlig vision med mätbara mål som krokar arm med Sveriges klimatarbete står högt upp på agendan.

– Vi vill bidra till att Sverige vässar verktygen, snabbar på omställningen och tar plats på den cirkulära kartan globalt, säger Åsa Domeij, ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi.

Delegationen för cirkulär ekonomi har varit aktiv i drygt ett år och har en tät dialog med Sveriges aktörer inom cirkulär ekonomi. Några av de konkreta förslagen till strategin handlar om att staten bör se över lagar och förordningar och bli en föregångare inom offentlig upphandling.

– Vi vill se ett Sverige som är både cirkulärt och fossilfritt år 2045. I mars återkommer vi med fler förslag som ska ta oss dit, säger Åsa Domeij.