Karin Johansson, idag VD för Svensk Handel, blir chef för den nya sammanslagna funktionen Näringspolitik och Opinionsbildning i Svenskt Näringsliv. Karin blir även vice VD jämte Mattias Dahl som är vice VD med ansvar för arbetsgivarfrågor.

– Jag är mycket glad över att vi kunnat rekrytera Karin till denna nya och viktiga roll. Hon har en gedigen erfarenhet från både näringslivet och politiken. Hon är en stark kommunikatör som efter sina år som VD för en av Svenskt Näringslivs största medlemsorganisationer har bättre kunskap om vår organisation och våra prioriteringar än de allra flesta, säger Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke.

– Svensk Näringsliv är en otroligt viktig röst i samhällsdebatten. Det känns fantastiskt stimulerande och roligt att få möjlighet att bidra till att stärka den rösten ytterligare, säger Karin Johansson.

– Det är en utmanande tid för företagen i Sverige. Hårdnande internationell konkurrens, omställningen till ökad hållbarhet och en pågående pandemi måste hanteras parallellt. Om vi ska klara allt detta måste villkoren för företag och företagande stärkas, säger Karin Johansson.

Karin Johansson är sedan åtta år VD för Svensk Handel och har tidigare haft en rad befattningar inom såväl politik som näringsliv, bland annat som statssekreterare på Socialdepartementet och försäljningsdirektör på Microsoft Sverige. Hon har även haft en rad styrelseengagemang inom näringslivet, akademin och politiken.