Efter framgångsrika år vid rodret för Axfood har Klas Balkow och Axfoods styrelse kommit överens om att avsluta sin operativa karriär senast vid utgången av 2024. Han kommer att stå till förfogande som strategisk rådgivare. Styrelsen inleder nu arbetet med att rekrytera en ny vd.

Mia Brunell Livfors, styrelseordförande för Axfood, hyllar Balkows insatser och betonar hans betydelse för bolagets utveckling.

Balkow själv uttrycker sin tacksamhet för åren på Axfood och sin önskan att få mer tid för familj och personliga intressen. Trots att han lämnar den operativa rollen kommer han fortsätta att engagera sig i Axfoods framtid och erbjudande till kunderna.

Klas Balkow tillträdde som vd för Axfood 2017 och har sedan dess spelat en central roll i bolagets tillväxt och framgång.

Text: redaktionen – Butiksnytt