Anna Vikholm, idag på Friluftsfrämjandet, blir LRFs nya chef för avdelningen Regioner & Folkrörelseutveckling. Hon kommer att ingå i LRFs ledningsgrupp och rapportera till LRFs VD Anna Karin Hatt. Anna efterträder Mona Holmsten, som tidigare utsetts till ny regionchef för LRF i Mälardalen.

– Jag är stolt, glad och förväntansfull och ser fram emot att bidra till att ge LRFs medlemmar största möjliga medlemsnytta. Jag har stor respekt för LRF som organisation och de viktiga frågor som LRF driver på ett kraftfullt sätt. Jag ser fram emot att få resa runt i olika delar av landet när det blir möjligt och träffa medarbetare, förtroendevalda och medlemmar i deras vardag. Det är viktigt för att sätta mig in i vårt uppdrag, prioriteringarna och våra gemensamma utvecklingsområden, säger Anna Vikholm.

Anna Vikholm arbetar idag som vice generalsekreterare på Friluftsfrämjandet med bland annat ansvar för ledningsgruppen och de 25 anställda på rikskontoret, och för samverkan med Friluftsfrämjandets regionala verksamhet. Fokus i de olika roller Anna sedan 2012 haft inom Friluftsfrämjandet har legat på ledar- och utbildningsutveckling, men även god arbetsmiljö och arbetsplatsutveckling.

Anna är född och uppvuxen i Dingtuna utanför Västerås och har tidigare arbetat på Vin&Sprit samt The Absolut Company, som förädlar svensk spannmål till dryckesprodukter, med ansvar bland annat för att genomföra varumärkesupplevelser i Sverige, inkluderat utbildning av säljteam från hela Pernod Ricard-koncernen.

LRF har en omfattande verksamhet på nationell nivå, inte minst med sin näringspolitiska expertis, men också en stor regional verksamhet, som dagligen ger stöd och råd till medlemmar och förtroendevalda i den regionala och lokala organisationen. Som avdelningschef för Regioner & Folkrörelseutveckling kommer Anna Vikholm leda en verksamhet med cirka 90 medarbetare, som antingen arbetar centralt eller vid något av LRFs nio regionkontor. Utöver service till LRFs medlemmar är avdelningen ansvarig för att driva utvecklingen av folkrörelsen inom utvecklingsprojektet Framtidens Folkrörelse.

– Att möta medlemmarna i deras vardag och ge dem det stöd och de råd de behöver, är grundläggande i LRFs uppdrag som företagar- och intresseorganisation för de gröna näringarna. Med rekryteringen av Anna Vikholm får vi både en duktig ledare och en person som har erfarenhet av att leda utvecklingen av en komplex folkrörelse, med en regional verksamhet. Anna kommer bidra till att utveckla LRF och säkra att vi tillsammans har en verksamhet som är attraktiv och värdefull för våra 137 000 medlemmar, säger LRFs VD Anna Karin Hatt.

Anna Vikholm får som avdelningschef för Regioner och Folkrörelseutveckling en nyckelroll som ansvarig för LRF:s medlemsnära verksamhet och den strategiska utvecklingen av LRF som folkrörelse. LRFs grundläggande uppdrag är att bidra till ökad tillväxt, stärkt lönsamhet och ökad attraktionskraft för företagen i det gröna näringslivet. Som avdelningschef blir Annas utgångspunkt den enskilda medlemmens behov, i en central roll som navet mellan LRFs regioner, riksorganisation, medlemmar och regionalt förtroendevalda.

Anna Vikholm tillträder sin tjänst den 10 maj 2021.

Läs mer om LRF