Den svenska klimatdebatten har det senaste året handlat om att minskad köttkonsumtion är det bästa sättet att minska klimatpåverkan. Men när svenska folket får ranka klimatpåverkande åtgärder kommer kött långt ned på listan. Minskat matsvinn, att ersätta fossila bränslen, minskad matimport och att flyga mindre anses betydligt viktigare.

Läs också: Åtta av tio väljer bort importerat kött för klimatets skull

Det visar en ny undersökning från Novus bland drygt 1000 personer denna vecka. Undersökningen visar att det råder en stor skillnad mellan vad folk själva anger som klimatviktigt jämfört med den offentliga debatten. Undersökningen visar även att svenskarna gör en stor klimatskillnad mellan svenskt kött och importerat kött.

Läs också: Förbrukningen av importerat kött fortsätter att minska

Kött Import

Åtta av tio tillfrågade anger att de kan tänka sig att minska sin konsumtion av importerat kött med tanke på att svensk kött har lägre klimatpåverkan. På frågan om vad som är viktigast för att äta hållbar är närproducerat (74 procent av de svarande och 82 procent av studerande) viktigast, följt av svensk mat (67 procent). Betydligt lägre rankat är att äta vegetariskt (17 procent) och att äta veganskt (8 procent).

Läs också: Jordbruksverket beviljar 15,8 miljoner kronor i stöd för ekoprojekt

LRFs hållbarhetsexpert Jens Berggren konstaterar att svenska folket har djupare kunskap om hållbar mat, än de enkla lösningar som ofta lyfts fram.

– Det är intressant att svenska konsumenter, när de själva får svara, har djupare funderingar kring viktiga klimatåtgärder än de enkla lösningar som ofta figurerar i medier och olika sociala debattforum. Det känns väldigt bra att allmänheten även ser skillnaden mellan svensk livsmedelsproduktion och resultaten i olika globala undersökningar, säger Jens Berggren, hållbarhetsexpert på LRF.

Läs också: Greta Thunberg effekten gör sig hörd

På frågan om vad de tror är de viktigaste åtgärderna som vi i Sverige kan genomföra för att minska vår klimatpåverkan svarar de tillfrågade:

  • 56 procent anser att vi ska minska matsvinnet
  • 55 procent svarar att vi ska ersätta fossil energi och bränslen
  • 52 procent att vi ska minska konsumtionen av importerad mat
  • 40 procent att vi ska minska flygandet

Först på femte plats kommer svaret att vi ska minska konsumtionen av kött (28 procent av de svarande).

Läs också: Sektorsråd ska stärka svensk livsmedelsproduktion

Källa: Novus via webbintervjuer med 1086 personer mellan 18 och 79 år under vecka 37 på uppdrag av Svenskt Kött och LRF.

Läs också: Unga väljer helst svenskt kött