Ny forskning från Siemens Financial Services (SFS) uppskattar att den globala investeringsutmaningen i digital transformation för livmedels- och dryckesbranschen är över 567 miljarder dollar under de kommande fem åren. 

Globala livsmedels- och dryckestillverkare använder smart finansiering för att möta investeringsutmaningen under pandemin.

  • De akuta utmaningarna i och med Covid-19-pandemin har tvingat livsmedels- och dryckestillverkare att snabbt anpassa sig till förändrade konsumtionsförhållanden och mönster. Dessa kommer att fortsätta påverka planer och metoder när företag och konsumenter tar till sig “det nya normala”.
  • Företag som investerar i agil teknik så som automatisering, digitalisering och uppgraderingsprojekt är bäst rustade att möta skiftande marknadskrav med optimal flexibilitet och uthållighet.
  • Ny forskning från Siemens Financial Services (SFS) uppskattar att den globala investeringsutmaningen i digital transformation för livsmedels- och dryckesbranschen är över 567 miljarder dollar under de kommande fem åren.

Smarta tillverkare använder nya finansieringsmetoder, huvudsakligen från finansiärer specialiserade på tillverkningsindustrin, för att möjliggöra kommersiellt hållbara teknik- och utrustningsinvesteringar.

Siemens Financial Services (SFS) har publicerat en ny rapport med titeln Anta den nya utmaningen: Den smarta finansieringens roll i att hjälpa den globala livsmedels- och dryckesbranschen att navigera i den “nya normala” ekonomin. Detta är den andra i en rad rapporter om de investeringsutmaningar i automatisering, uppgradering och digital transformation som tillverkare står inför.

Den pandemiska krisen och dess ekonomiska efterdyningar gör vikten av att investera i agil teknik ännu mer akut. Historien visar att företag som fortsatt att investera under tidigare kriser har fått ett försprång framför sina konkurrenter. Sådana investeringar möjliggör för tillverkningsföretag att nå nivåer av driftsflexibilitet som kan hantera osäkra och volatila marknader – en flexibilitet som blir en allt viktigare konkurrensfördel när strukturer för utbud och efterfrågan, liksom arbets- och arbetskraftsmetoder, sannolikt kommer att förändras i grunden när krisen försvinner och företag och konsumenter tar till sig ”det nya normala”.

SFS har utvecklat en modell som konservativt uppskattar storleken på den investeringsutmaning som livsmedels- och dryckestillverkningsindustrin ställs inför när den försöker implementera smart fabriksteknik under femårsperioden 2020-2024.

De akuta utmaningarna i och med Covid-19-pandemin har tvingat livsmedels- och dryckestillverkare att snabbt anpassa sig till förändrade konsumtionsförhållanden och mönster.  

Expertkommentatorer rekommenderar företag att diversifiera sina finansieringskällor, vårda befintliga checkkrediter och utnyttja alternativa finansieringskällor, som till exempel Smart finansiering, för att bevara befintliga kreditlinjer. Nya finansieringsmodeller, som möjliggörinvestering i teknik och utrustning, anpassas ofta till affärsresultat. Finansieringen integreras nära den förväntade avkastningen på investeringarna, en avkastning som levereras genom fördelarna med att uppgradera befintliga installationer och/eller införa ny digitaliserad agil teknik.

– Flexibiliteten som uppnås genom att uppgradera befintliga plattformar med ytterligare automatisering eller digitalisering kan vara en betydelsefull konkurrensfördel under den här krisen”, säger Oscar Hallberg, Nordic Product Manager, Siemens Financial Services.

– Förmågan att anpassa sig snabbt och intelligent till marknader i snabb förändring fortsätter vara centralt för företag av alla storlekar. Med expertstöd från en specialistfinansiär, möjliggör Smart finansiering hållbara investeringar baserade på tydliga önskade affärsresultat för mat- och dryckestillverkare, samt underlättar tillgången till rätt teknik och tjänster, säger Oscar Halberg.