Quorn Foodservice Förstärker Ledningslaget Med Ny Head of Foodservice

Quorn Foodservice tar ett strategiskt steg framåt genom att välkomna Peter Sjöström som Head of Foodservice Nordics, med ansvar för att leda företagets fortsatta expansion i Norden. Peter Sjöström, med omfattande erfarenhet av ledande befattningar inom foodservice och grossistsektorn, siktar på att driva förändring och öka försäljningen i sin nya roll.

Sjöström betonar vikten av att driva kategorin för ökad hållbarhet och främja en hälsosam livsstil som en central del av sitt uppdrag på Quorn Foods Professional. Han tar över positionen som nordisk säljchef och blir en nyckelperson i att stödja Quorns fortsatta utveckling.

Phil Thornborrow, Foodservice Director U.K. & Europe, uttrycker glädje över rekryteringen och betonar att Peter är den rätta personen att leda Quorns framtida tillväxt, med en stark bakgrund och omfattande kunskap.

Peter Sjöström delar med sig av sitt mål att omforma perceptionen av Quorn Foods och göra företaget till en betydande leverantör av ingredienser, expertis och innovation. Han erkänner utmaningen med att förändra varumärkesuppfattningen och strävar efter att öka medvetenheten om Quorn Foods på den svenska marknaden.

Quorn Foodservice, som redan har en betydande närvaro inom den offentliga måltiden, planerar nu att expandera och stärka sin position på den privata marknaden. Företaget framhäver att de inte bara erbjuder färdiga produkter utan även kunskap och inspiration för att skapa njutningsfulla och tillfredsställande måltidsupplevelser.

Phil Thornborrow understryker betydelsen av att få fler människor att välja bort kött vid fler tillfällen och betonar Quorn Foodservice’s ambition att vara mer än en leverantör av produkter genom att erbjuda kreativa och aptitretande måltidsalternativ.

Peter Sjöström avslutar med att se fram emot möjligheten att göra en positiv skillnad i hur den offentliga och privata måltiden konsumeras för att främja en hållbar utveckling nu och i framtiden.