Nu går de ekologiska Arlabönderna före och inför ytterligare höjda krav och målsättningar för att minska klimatavtrycket på den egna gården. Samtidigt klimatkompenserar man för de utsläpp som inte går att få bort. Därmed får konsumenterna för första gången möjlighet att välja ett helt mejerisortiment med netto noll klimatavtryck som samtidigt erbjuder de många positiva värden som den ekologiska produktionen redan idag ger, inte minst för bevarandet av den biologiska mångfalden.

Lanseringen är ytterligare ett steg på vägen mot Arlas hållbarhetsambition, att hela mejeriproduktionen ska vara klimatneutral senast 2045.

Läs också: Arla utvidgar sitt åtagande i Nigeria

Ekologiskt jordbruk spelar en stor och viktig roll för att vi ska ha friska och välfungerande ekosystem som är grunden för allt liv på jorden. Ekologisk produktion ger också bättre förutsättningar att klara pågående klimatförändringar då det runt ekologiska gårdar finns i genomsnitt 50% fler arter av växter och pollinerare vilka gör naturen och jordbruket mer motståndskraftigt. Arla är Sveriges och världens största leverantör av ekologiska mejerivaror och har länge varit med och drivit utvecklingen av ekologisk produktion i Sverige.

Läs också: Arla Foods omsättning ökar – hållbarhetsfrågorna i fokus

Nu höjs ambitionen i klimatarbetet på de ekologiska Arlagårdarna ytterligare och dessutom kompenserar Arla för utsläpp som ännu inte går att få bort. Därmed uppnår hela det ekologiska mejerisortimentet netto noll klimatpåverkan, samtidigt som det också ger de många positiva värden som följer av den ekologiska produktionen, inte minst för den biologiska mångfalden.

De ekologiska Arlagårdarna är de första att genomföra klimatberäkningar på samtliga gårdar. Beräkningarna används sedan för att ta fram konkreta åtgärdsplaner för att reducera gårdens klimatpåverkan med 10% redan under de kommande fem åren. Åtgärderna kan till exempel vara att minska utsläppen av gödsel för att istället producera biogas, binda mer koldioxid i marken eller optimera fodereffektiviteten. Redan idag använder de ekologiska Arlagårdarna endast förnybar el, i enlighet med KRAVs regler, och de kommer gå före i omställningen till 100% fossilfritt bränsle innan 2021.

Läs också: Hon blir ny chef för Foodservice, Arla i Sverige

Utöver det innebär även KRAV-certifieringen att man uppfyller ytterligare 37 regler jämfört med EUs standarder för ekologiskt jordbruk. För de utsläpp som är kvar och ännu inte går att få bort klimatkompenserar Arla i certifierade projekt. Klimatavtrycket beräknas enligt globala standarder och innefattar hela värdekedjan, inklusive konsumentens resa till butik.

Läs också: Hon ska styra Arlas kommunikation

Patrik Hansson VD Arla Sverige.

– Oss veterligen är det här världens första ekologiska mejerisortiment med netto noll klimatavtryck, det är jag riktigt stolt över. Vi hoppas också att den här satsningen ska bidra till en större förståelse kring värdena som det ekologiska jordbruket ger, inte minst för bevarandet av den biologiska mångfalden, säger Patrik Hansson VD Arla Sverige.

Arla följer Greenhouse Gas Protocol och ISO-standarden 14067 för sina klimatberäkningar, och kraven i ISO-standarden 14021 för klimatneutralitet, eller netto noll. Klimatkompensationen sker i projekt som certifieras av välkända standarder och organisationer, Gold Standard och Plan Vivo. Klimatkompensation har sin grund i Kyotoprotokollet, och FN:s experter är eniga om att det inte räcker att minska utsläppen, utan att vi även måste binda och lagra mer koldioxid för att nå målen i Parisavtalet.

– Jag är mycket stolt över att vi nu erbjuder konsumenterna möjligheten att välja ett sortiment av mjölk, grädde och ost som både värnar klimatet och den biologiska mångfalden, säger Kristina Hammerö ansvarig för Arlas mjölkkategori.

I samband med lanseringen av det ekologiska netto noll sortimentet har Arla också tagit fram en klimat- och miljöskola för att ge svenska konsumenter en större förståelse för klimatet och de utmaningar och möjligheter som finns för att påverka framtiden.

Ann Freudenthal
Ann Freudenthal, ansvarig för hållbarhetskommunikation Arla Sverige

– För att förstå fördelarna med ekologisk produktion behöver vi bredda och fördjupa kunskaperna kring klimatet och den biologiska mångfalden i ett större sammanhang. Därför lanserar Arla en klimat- och miljöskola, säger Ann Freudenthal ansvarig för hållbarhetskommunikation.