Fredrik Rosenholm har utnämnts till hållbarhetschef och Vice President för Fazer-koncernen. Han tillträdde sin nya position den 1 april 2022.

Fredrik Rosenholm har omfattande erfarenhet av hållbarhet och har haft flera ledarskapsroller inom hållbarhet på bland annat Paulig-koncernen och H&M. Före Fazer innehade Fredrik rollen som hållbarhetschef på Dustin.

” På Fazer är hållbarhet en integrerad del i strategin. Den påverkar allt vi gör då vi utvecklar vi mat som en lösning för en mer hållbar planet och verksamhet. Fredrik är en erfaren ledare inom hållbarhet och han kommer att ansvara för att driva och utveckla Fazers hållbarhetsstrategi och strategiska prioriteringar för att uppnå våra hållbarhetsambitioner. Jag är mycket glad att välkomna Fredrik till Fazer.” säger Joséphine Mickwitz, EVP, Kommunikation & Hållbarhet på Fazer-koncernen.