Fredriksdal museer och trädgårdar har länge arbetat ekologiskt och är nu också certifierat enligt Sveriges mest kända miljömärkning för mat, KRAV. Certifieringen visar att Fredriksdal producerar på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Märkningen firas tillsammans med besökarna under arrangemanget Mat på riktigt.

KRAV-certifieringen innebär att Fredriksdal följer de förskrifter som finns gällande djurhållning och odling. Det innebär till exempel att djuren får ekologiskt foder, att djuren får beta utomhus en tillräckligt lång period, att det odlas med ekologiskt utsäde och att verksamhetens arbete med dessa frågor dokumenteras. Ökade krav på Fredriksdal som verksamhet alltså, men vad innebär det för besökarna?

– Att de kan köpa kött, grönsaker och frukt som är producerade och märkta enligt KRAV. De vet också att vi inte använder konstgödning eller kemisk bekämpning. Vi har ju arbetat nästa helt ekologiskt i många år redan, men inte fått kalla produkterna för ekologiska. Att vara certifierad enligt denna välkända standard är en tydlighet för besökare och kunder att produkterna är framtagna på ett bra sätt. Vi arbetar mycket med biologisk mångfald, som är viktigt även inom KRAV. Andra viktiga delar är landskapsvård, med betesdjur och höskörd, säger Sara Utter trädgårdsmästare Fredriksdal museer och trädgårdar.

För dem som inte känner till Fredriksdals verksamhet, hur hänger certifieringen ihop med Fredriksdals uppdrag och kärnvärden och hur känns det att vara första friluftsmuseet i Sverige som får denna standard?

– Många av de punkter man arbetar med inom KRAV är sådant som redan är viktigt för oss och som vi jobbar mycket med. Till exempel den biologiska mångfalden och bevarande av den. Vi bevarar ju både genbanksdjur och en uppsjö vilda växter så väl som odlade sorter. Att kunna driva ett historiskt lantbruk i modern miljö med höga ekologiska krav känns som en hyllning till forna tiders bönder och sätten de brukade på. Vi har så klart tillgång till annan utrustning, men att sköta ett beteslandskap i balans är samma utmaning nu som då. Om vi nu verkligen är först, vilket det mesta tyder på, känns det riktigt roligt att visa att även en verksamhet som vår kan klara kraven för certifiering. Det kan också vara ett kul sätt att påverka och utmana de andra museerna att arbeta mer för det ekologiska. Att vara först är ju så klart något vi är stolta över, säger Sara Utter.


Mat på riktigt
Arrangemanget Mat på riktigt är en heldag (10.00-16.00) 1 september på ett Fredriksdal i vacker skördetidsskrud. Deltagarna får möjlighet att prova på, smaka av och få tips på spännande klimatsmarta recept. Utöver det blir det rotfruktsskola, kryddvandring, baka din egen stenugnspizza, använda sinnena hos en måltidspedagog, få mjöl- och kvarntips, gå på matguidning i 40- och 60-talet, skapa ditt eget bladtryck och mata lantrasdjuren. Läs gärna mer om arrangemanget på deras egen hemsida; fredriksdal.se