ANNONS

Äkta Gränna polkagrisar nu har fått en skyddad EU-beteckning. Traditionen att baka polkagrisar i Gränna kan spåras tillbaka till 1859 och polkagrisbagarna för över kunskapen om den hantverksmässiga tillverkningen genom att lära upp nya bagare. Den registreras därmed med Skyddad geografisk beteckning och ska tillverkas enligt beslutade bestämmelser och inom området Gränna socken i nordvästra delen av landskapet Småland. Att Sverige fått ännu en produkt med skyddad EU-beteckning är resultatet av ett långsiktigt arbete.

EU-kommissionen har beslutat att skydda produkten Äkta Gränna Polkagrisar genom EU:s kvalitetssystem för skyddade beteckningar. Den ska därmed tillverkas enligt särskilda bestämmelser och inom området Gränna socken i nordvästra delen av Småland. Kommissionen skyddar produkten genom en genomförandeförordning som träder i kraft 20 dagar efter beslutet.

— Sverige har nu fått en fjärde produkt med en skyddad EU-beteckning inom knappt ett år. Det är vi mycket glada för! Äkta Gränna Polkagrisar har en lång tradition med hantverksmässig tillverkning och bidrog redan under 1920-talet till ökad turism till Gränna stad, säger Tobias Kreuzpointner, näringsutvecklare på Jordbruksverket.

— Att få flera produktnamn skyddade i EU har varit ett långsiktigt arbete. Företagen som tillverkar Äkta Gränna Polkagrisar kan förmedla att produkten har unika kvaliteter. Det gynnar platsens utveckling och stärker bilden och marknadsföringen av platsen, säger Tobias Kreuzpointner.

Producenter av livsmedel och jordbruksprodukter som har ett tydligt geografiskt ursprung kan få produktnamnet skyddat av EU, antingen som Skyddad ursprungsbeteckning (SUB), eller som Skyddad geografisk beteckning (SGB).

Svenska produkter som har skyddad EU-beteckning i dag

 • Äkta Gränna Polkagrisar (SGB)
 • Wrångebäcksost (SUB)
 • Vänerlöjrom (SUB)
 • Värmländskt skrädmjöl (SGB)
 • Kalix löjrom (SUB)
 • Upplandskubb (SUB)
 • Bruna bönor från Öland (SGB)
 • Sveciaost (SGB)
 • Hånnlamb, kött från gutefår (SUB)
 • Skånsk spettkaka (SGB)
 • Svensk Vodka (SGB)
 • Svensk Punsch (SGB)
 • Svensk Akvavit (SGB)

12 ytterligare produkter står på tur
I nuläget finns ytterligare 12 produkter inlämnade till kommissionen för godkännande. Dessutom har ett antal ansökningar lämnats in hos Livsmedelsverket för en första bedömning.

ANNONS